657’ye Bağlı Doktor | Usulsüz İstifa & İstifa Dilekçesi Örneği

Meslek hayatının bir bölümünde tüm doktorlar 657 sayılı kanuna bağlı olarak memuriyet statüsünde çalışırlar. Bu esnada ortaya çıkan kimi durumlar neticesinde istifa etmek gerekebilir.

Bu yazının içeriğinde 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı olarak çalışan hekimlerin usulüne uygun olmayan (usulsüz) istifa etme sürecini ve 657’ye bağlı usulsüz doktor istifası için örnek istifa dilekçelerini bulabilirsiniz.

657’ye Bağlı Doktor Usulsüz İstifa & İstifa Dilekçesi Örneği

657’Ye Bağlı Doktor | Usulsüz İstifa

Yılların emeğinden sonra ulaştığınız Hekimlik mesleğinden bazen çekilmeniz gerekebilir. 657’ye bağlı bir hekimseniz istifa için önünüzde iki seçenek vardır; usullü istifa veya usulsüz istifa.

Bu yazının içeriğinde memur hekimlerin usulüne uygun olmayan (usulsüz) istifalarını öğreniyor olacağız. DHY Rehberi‘nde yer alan İstifa & İstifa Dilekçeleri kategorisinde diğer istifa türlerine ait içerikleri bulabilirisiniz.


657 sayılı devlet memurları kanunun 20. maddesi memuriyetten istifa edebilmeyi ifade etmektedir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

Çekilme:
Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Yukarıdaki kanun maddesi sadece memurluktan çekilebilmenin yasal açıdan mümkün olduğunu ifade etmektedir. Kanundaki belirtilen esas maddeler ise 657 sayılı devlet memurları kanunun 94.maddesinde yer almaktadır.

657 sayılı devlet memurları kanunun 94.maddesi şu şekildedir:

Çekilme:
Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 – 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Bu maddeleri yorumlamadan önce 657 sayılı devlet memurları kanunun 97.maddesini de paylaşmamız gerekiyor, ilgili madde şu şekildedir:

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/17 md.)
Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2’nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
……
Devlet memurluğuna alınamazlar.

Yukarıdaki kanun maddesi ışığında şu çıkarımlarda bulunabiliriz:

 • 657 sayılı kanuna tabii hekimler, kurumlarına yazılı müracaatta bulunarak istifa edebilirler.
 • İstifa eğer usulüne uygun ise, yerinize biri gelene kadar veya çekilme isteğiniz kabul edilene kadar görevinize devam etmelisiniz.
 • Yerinize biri gelene kadar veya dilekçeniz kabul edilene kadar olabilecek üst süre 1 aydır, 1 ayı aşan durumlarda üstünüze haber vererek görevinizi bırakabilirsiniz. Bu koşulda dahi usulüne uygun istifa şeklidir.
 • Dilekçeniz bir ayda kabul edilmek zorunda değildir, kurumunuz/amiriniz isterse bu bir aylık sürenin herhangi bir yerinde istifa dilekçenizi kabul edebilir, bu sayede 1 ayı beklemeden dahi usulüne istifa ederek ayrılmış olabilirsiniz.
 • Olağanüstü mazereti olan kişiler istifa dilekçelerini verdiklerinde üstlerine haber vermek şartı ile bir ay şartına tabii olmadan ayrılış yapabilirler.

Yazımızın içeriği olan usulüne uygun olmayan istifa hakkında şu çıkarımları yapabiliriz:

 • İstifa dilekçesini verdikten sonra yerinize biri gelene kadar veya dilekçeniz kabul edilerek ayrılışınıza izin verilene kadar görevde durmanız gerekir, bu şartı sağlamazsanız usulüne uygun olmadan istifa etmiş olacaksınız.
 • İstifa dilekçenizi verip kurumdan direkt ayrıldığınızda bu durum usulsüz istifa tanımına girer.
 • Görevine kesintisiz olarak mazeretsiz şekilde 10 gün devam etmeyen kişiler usulsüz istifa etmiş sayılırlar.
 • Mazereti olmadan görevini terk eden memur usulsüz istifa etmiş olur.

Yukarıdaki kanun maddelerinden özetle şunu anlayabiliriz; istifa dilekçesini verip kabulü geldikten sonra ayrılış yapmak usulüne uygundur, bunun dışındaki durumlar usulsüz istifaya girer.

Bu farkın sonucu istifa yaptırımı olarak karşınıza çıkacak. Usulüne uygun olarak istifa ederseniz 6 ay sonra memuriyete geri dönebilirsiniz. Usulsüz istifa ederseniz 1 yıl sonra memuriyete geri dönebilirsiniz.

İlgili yasal maddeler ışığında konuları değerlendirdiğimizde pek çok soru işareti çözüme kavuşuyor. Usullü ve usulsüz istifanın farkları, hangi koşullarda usulsüz istifa olduğu gibi detaylar kanun metninden çıkarılabilmektedir.

657’Ye Bağlı Hekim | Usulsüz İstifa Süreci

İstifanın detaylarını öğrendikten sonra usulsüz uygun istifa sürecine geçiş yapabiliriz. İstifa etmenin aşamalarını maddeler halinde görelim:

 • İstifa kararını vermek en önemli adım olacaktır. Ayrılış yaptıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yol olduğu için kararınızı kesin hatlarıyla gözden geçiriniz.
 • İstifa kararınızdan eminseniz yapmanız gereken asıl iş bir istifa dilekçesi yazmaktır. Yazımızın alt bölümünde örnekleri yer almaktadır.
 • Usulsüz istifaya neden olan bir diğer durum 10 gün kesintisiz işe gitmemektir. Bu şartı sağlayan hekimlerin istifa dilekçesi vermelerine gerek kalmadan usulsüz istifa işlemi geçekleştirilir.
 • İstifa dilekçesi bağlı olduğunuz kuruma yazılır. İstifa dilekçesini idari amirinize veya kurumunuzdaki ilgili bölüme ulaştıracaksınız.
 • Usulsüz istifa ediyorsanız (dilekçe vererek) dilekçeden sonra kabulü beklemenize gerek yoktur, görevi bırakarak ayrılabilirsiniz.
 • Usulsüz istifa eden hekimlerin ayrılış işlemleri kurumdaki ilgili birimler tarafından yapılır, sizin ayrılış işlemlerini beklemenize gerek yoktur.
Usullü istifa eden hekimler dilekçelerini verdikten sonra yanıt gelmesini beklerler, sonrasında ayrılış yaparlar. Bu sayede usulüne uygun istifa süreci işletilmiş olur. İstifanız bu durum dışında gerçekleşiyorsa (onay beklemeden dilekçeli veya dilekçesiz ayrılış) usulsüz istifa etmiş olacaksınız.

Aslında elzem şartlar dışında usulsüz yolu tercih etmenizi önermiyoruz, en geç bir ay içinde zaten ayrılabiliyorsunuz. Erkenden ayrılmanızı gerektiren şartlar varsa usullü istifayı beklemeden bu yol ile istifa edebilirsiniz.

Bu noktada vereceğimiz son bilgi istifanızın başlangıç tarihinin ne zaman olacağıdır. İstifanızın başladığı tarih kurumunuzun sizin için ayrılışı düzenlediği tarihtir, dilekçe verdiğiniz tarih değildir.

Doktor Usulsüz İstifa Dilekçesi Örneği

Yazımızın önceki bölümlerinden de anlayacağınız üzere, usulsüz istifada illa ki dilekçe verilmesine gerek yoktur. Yine de usulen bir dilekçe vererek ayrılış yapabilirsiniz.

Aşağıda bir adet dilekçe örneği bulunmaktadır, aslında bu dilekçe örneği usullü istifada paylaştığımız örnek istifa dilekçesi ile aynı. Tek fark işleyişte ortaya çıkıyor; usulsüz istifada bu dilekçeye yanıt verilmesini beklemiyorsunuz.

Dilekçe örneğinden hemen sonra verdiğimiz bağlantıda ilgili dilekçenin PDF örneğine ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Dilekçeyi kendi bilgilerinize ve kurum bilgilerinize göre düzenlemelisiniz. Bu düzenlemeyi bilgisayarda yapabileceğiniz gibi elle yazarak da yapabilirsiniz. (İstifa dilekçeleri prosedür olarak elle yazılır ve ıslak imzalıdır.)

Devlet memuru olarak (657’ye bağlı) çalışan hekimler aşağıdaki istifa dilekçesini usulsüz istifa süreçlerinde kullanabilirler. (Dilekçeyi verdikten sonra kurumdan cevap beklemeden ayrılabilirsiniz.)

SAĞLIK BAKANLIĞI
………………. Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne

                     …………………………….. TC kimlik no’lu, …………………… sicil numarası ile
……………………………………………………. 
Hastanesinde devlet hizmeti yükümlüsü olarak

çalışan Dr. …………………… ………………. ‘yım.
                     ……./……./……. tarihinde başladığım görevimden “657 sayılı devlet memurları kanununun 20. ve 94. maddelerinde çekilme başlığı altında belirtilen ilgili maddelerine istinaden” …../…./…. tarihi itibariyle memuriyet görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım.

                     Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yukarıdaki dilekçe örneği bir şablondur, kendi durumunuza uygun şekilde özelleştirmelisiniz. DHY yükümlüsü değilseniz ilgili ibareyi kaldırabilirsiniz, hastanede değil de 112/komuta/TSM/İSM gibi birimlerde çalışıyorsanız dilekçeyi ilgili birime göre düzenlemelisiniz.

Yukarıdaki dilekçe örneğinin tam düzenlemiş PDF halini buradan ve word dosyası halini buradan indirebilirsiniz.

Usulsüz İstifa Hakkında Son Sözler

Yukarıda detaylarıyla beraber açıklanan içerik üzerinden; istifanın yasal zeminini, detaylı noktalarını, işleyişteki hallerinisürecin detaylarını ve dilekçe örneklerini görmüş oldunuz.

Usulsüz istifa ile ilgili şu bilgileri de bilmeniz faydalı olacaktır:

 • Dilekçeler her zaman bağlı olduğunuz üst kuruma yazılır, basamak atlanmaz.
 • Üst kurumunuz dilekçenizi gideceği yere ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Ayrılışınızın yapıldığı net tarihi (kurumu sonradan arayarak öğrenebilirsiniz) mutlaka bir yerlere not ediniz, ilerleyen süreçte lazım olacaktır.
 • İstifa etmemeniz için çeşitli engellemelere maruz kalabilirsiniz. İstifa hakkı 657 sayılı kanun ile koruma altındadır. Kimse istifanızı engelleyemez.
 • İstifanın getirileri ve götürüleri üzerine iyi düşününüz. Fevri hareketlerden uzak durunuz.
 • Usulsüz istifayı sadece son çıkış noktası olarak kullanmanızı öneririz, istifayı usullü olarak yapmak daha iyi olacaktır.
 • Usulsüz istifada 1 yıllık memuriyete geri dönme cezasının geliştiğini bilmelisiniz.

DHY Rehberi‘ndeki amaçlarımızdan biri DHY’nin her detayını tek bir noktada toplamaktır. Temel bilgilerden atama sürecine, DHY sürelerinden istifaya kadar hemen her bilgi Doktor Bun ekibi tarafından hazırlanan bu site üzerinde ve DoktorBun Forum‘da yer almaktadır.

Yukarıdaki adımların her birinin kendi içerisinde getirdiği soru ve sorunlar olabilir. Tüm soru ve sorunlarınız için DoktorBun ürünleri üzerinden bilgi edinebilir, soru sorabilir ve cevap bulabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.