A'dan Z'ye DHY

İçerik Önizlemesiyle
A'dan Z'ye DHY

DoktorBUN App tarafından hazırlanan bu sayfada DHY ile ilgili hemen hemen her konunun kısaltılmış versiyonu ile bir bilgisel yer almaktadır. Her içeriğin kısa bir önizlemesinin yer aldığı bu sayfa ile merak ettiğiniz pek çok detaya ulaşabileceksiniz, ayrıca her içeriğe ulaşabileceğiniz bağlantılar ile ileri okuma yapabilirsiniz.

DHY Nedir? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Nedir?

Devlet hizmeti yükümlülüğü ya da daha çok bilinen adıyla DHY; Tıp Fakültesinden mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

DHY yükümlülüğü, 05.07.2005 tarihinde 5371 yasanın temel sağlık hizmetleri temel kanununa eklenen ek maddeler maddeler ile uygulanmaktadır.

5371 sayılı kanun ilk kez 21.06.2005 tarihinde kabul edilmiştir. 05.07.2005 tarihinde kanuna eklenen Ek Madde 3, 4, 5 ve 6 ile devlet hizmeti yükümlülüğünün detayları belirlenmiştir.

DHY Atamasına Katılmak Zorunlu Mudur?

Mezuniyetinizden sonra (fakülte, uzmanlık ve yan dal) Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini Sağlık Bakanlığına bildirmek zorundadır.

Bakanlığa ismi bildirilen hekimlerin diploma ve uzmanlık belgeleri Sağlık Bakanlığınca tescil edilmektedir. 

Diplomaları tescil edilen hekimler en geç iki ay içinde DHY atamasına eklenmektedir.

DHY Kurası Kaç Ayda Bir Çekiliyor?

DHY’nin yasal zemininikimleri ilgilendirdiği ve tamamlanmaması durumunda nasıl bir yaptırım ile karşılaşılacağı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek maddeler ışığında belirlenmiştir.

Eklenen ek maddelerden birinde DHY atamasının kaç ayda bir yapılacağı açıklanmıştır. İlgili yasal madde şu şekildedir:

"Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir."

DHY Atamasına Katılımınızı Geciktirebilir Misiniz?

Mezun olduğunuzda, sizden bağımsız olarak mezun olduğunuz kurum tarafından isminiz Sağlık Bakanlığına bildiriliyor, hatta kanun içerisinde bunun kaç gün içerisinde yapılması gerektiği bile açıklanmış.

Mezun oluyorsunuz, mezuniyetiniz YÖKSİS'e işleniyor, isminiz Sağlık Bakanlığına bildiriliyor ve DHY atamasına alınıyorsunuz. 

Ancak tam da bu noktada yapılabilecek birkaç şey var. DHY atamasına katılmanız için isminizin bakanlığa bildirilmesi gerekiyor, isminizin bildirimini geciktiren durumlar atamaya katılımınızı da geciktiriyor.

DHY Süresini Tamamlamadan Özel Sektörde Çalışılabilir mi?

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamazsanız ne ile karşılaşacağınız 5371 sayılı kanunda belirtilmiştir. “Ek Madde 4“te yer alan ifadeye göre:

"Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler."

DHY atamasına katılıp atanmanız ve sonrasında atandığınız yerin DHY süresi kadar çalışmanız gerekiyor. Bu süreyi tamamlamadan görevinizden ayrılırsanız mesleğinizi icra edemezsiniz.

DHY Atamalarına Kaç Pratisyen Hekim Katılıyor?

Her yıl 6 defa DHY kurası çekiliyor ve yüzlerce pratisyen hekimin ataması yapılmış oluyor. Eğer ilk defa DHY atamasına girecekseniz DHY atamalarına girecek kişi sayısını merak ediyor olabilirsiniz.

Her yılın en yüksek katılımı ağustos ayında gerçekleşen atamada oluyor. 

Benzer artış oranları devam edecek olursa 2023 yılı içerisinde yapılacak DHY atamalarında toplam 15.000’den fazla pratisyen hekimin ataması yapılabilir.

Mezuniyet Sonrası DHY Sürecinin Adımları Nelerdir?

Yazımızın hemen alt bölümünde Tıp Fakültesi mezuniyetinden hemen sonra başlayan ve resmi olarak bir kurumda göreve başlamakla son bulan sürecin tüm detaylarını sırasıyla listelemeye çalıştık.

Atama sürecinin ilk adımı Tıp Fakültesinden mezun olabilmekle başlar. Ülkemizdeki fakültelerin büyük bölümü temmuz ayı içerisinde mezun verir. Yılın geri kalan zamanlarında da mezun verilmektedir.

Mezuniyet sonrası DHY sürecinin detaylarını ilgili içeriğimizde detaylı şekilde okuyabilirsiniz.

DHY İle İlk Defa Atananlara Harcırah (Yolluk) Veriliyor mu?

Harcırah; asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.

Harcırah kanunundaki düzenleme sonrasında yeniden veya ilk defa memur ile atanacaklara harcırah verilmemesi durumu mahkemeye taşınmış, birkaç mahkeme maddeyi geçersiz kılacak şekilde karar vermiş.

Anayasa Mahkemesi, ilk defa atananlara harcırah verilmemesi yönündeki düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

DHY Kurası Çekimi Tebligat Yerine Geçiyor mu?

DHY kurası çekildiğinde yerleştiğiniz kurumu öğreniyorsunuz. Sonrasında sizi kısa bir bekleme dönemi bekliyor, tebligatın yayınlanmasını bekliyorsunuz. Ara ara sorulan bir soru var: “kura çekimi tebligat yerine geçiyor mu?

Atama tebligatı YHGM birimi sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Tebligat sonrasında atamanız yapılmış oluyor. Kura çekimi sadece nereye yerleştiğinizi gösteriyor, atama yapılmış olmuyor.

DHY kurasının çekimi tebligat yerine geçmiyor, ayrıca tebligat yayınlanıyor. Tebligat yayınlandıktan sonra göreve başlayabiliyorsunuz.

DHY Süresini Tamamlamadan Uzmanlık Eğitimi Alınabilir mi?

DHY’yi düzenleyen kanun “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu“dur. Bu kanun içerisine eklenen ek maddeler ile DHY’nin detayları belirlenmiştir.

Mezun hekimler DHY süresini tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. 

Mezun hekimler DHY görevlerine gitmeden ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

Hekimliğin her anında
DoktorBUN App ve DHY Rehberi yanınızda.

100%

Hekim Bilgisi &
Hekim Deneyimi