DHY Süresini Tamamlamadan Uzmanlık Eğitimi Alınabilir mi?

Tıp Fakültesinden mezun olan tüm hekimlerin ismi en yakın kuraya yazılır ve sonrasında zorunlu hizmet atamasına tabi tutulurlar. Atanılan yerde belirli süreler kadar hekimlik hizmeti verilmek zorunludur.

Burada direkt olarak akla gelen bir soru var; “DHY süresini tamamlamadan uzmanlık eğitimi alınabilir mi?“. Sorunun yanıtını ilgili yasal düzenleme ile birlikte yazımınız içeriğinde bulabilirsiniz.

DHY Süresini Tamamlamadan Uzmanlık Eğitimi Alınabilir mi

DHY Süresini Tamamlamadan Uzmanlık Eğitimi Alınabilir mi?

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra yeni mezun hekimleri büyük bilinmezlikler içeren DHY ataması bekliyor. DHY ataması ise kendi içerisinde birçok soruyu ve sorunu getiriyor.

Bu noktada en önemli sorulardan biri de uzmanlık eğitimi almak için DHY süresini tamamlama şartının olup olmadığıdır.

DHY’yi düzenleyen kanun “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu“dur. Bu kanun içerisine eklenen ek maddeler ile DHY’nin detayları belirlenmiştir.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek Madde 5’inde sorumuzun yanıtı yer almaktadır:

Ek Madde 5 – (Ek: 21/6/2005 – 5371/1 md.)
(Değişik fıkra:15/11/2018-7151/20 md.) Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

Ek Madde 5’in içeriğinde birçok detay yer alıyor, sorumuzun yanıtı olan kısmı açıklayacak olursak:

  • Mezun hekimler DHY süresini tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.
  • Mezun hekimler DHY görevlerine gitmeden ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

Ek Madde 5’in içeriğinden şu detayları da öğreniyoruz:

  • Yan dalda eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması gerekiyor.
  • Yan dalda uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.
  • İkinci uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması gerekiyor.
  • İkinci uzmanlık dalında eğitimine başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

DHY süresini tamamlamadan veya DHY’ye gitmeden uzmanlık eğitimine başlanabileceğini ilgili yasal maddeden net şekilde anlayabiliyoruz.

İkinci uzmanlık dalında eğitim almak veya yal dal eğitimi almak için ise şartlar koşulmuş ve gerekli şartlar da açıkça belirtilmiş.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.