DHY Atamasına Katılmak Zorunlu Mudur?

DHY ataması her ne kadar zorunlu hizmet ya da mecburi hizmet adıyla biliniyor olsa da, mezun olduktan sonra atamaya katılıp katılmamanın zorunluluğu merak edilen bir konu.

Bu yazının içeriğinde mezun olduktan sonra (fakülte, uzmanlık veya yan dal) DHY atamasına katılıp katılmamanın detaylarını ilgili yasa maddeleri ışığında ele alacağız.

DHY Atamasına Katılmak Zorunlu Mudur

DHY Ataması Kimleri İlgilendiriyor?

DHY kısaltmasının açılımı “devlet hizmeti yükümlülüğü“dür. Doktorlara çeşitli noktalarda uygulanan bir dizi yükümlüğü ifade etmektedir. DHY hakkında detaylı bilgi almak için şu içeriğe göz atmalısınız.

DHY yükümlülüğü, 05.07.2005 tarihinde 5371 temel sağlık hizmetleri kanununa eklenen ek maddeler maddeler ile uygulanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2.maddesine eklenen “Geçici Madde 6.” ile DHY yükümlülüğü açıkça belirtilmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

İlgili yasal maddeden DHY’nin şu kişileri ilgilendirdiğini öğreniyoruz:

  • Tıp fakültesinde öğrenim görenler (pratisyen hekim olarak atanacak olanlar)
  • Tıpta uzmanlık eğitimi alanlar (uzman hekim olarak atanacak olanlar)
  • Yan dal eğitimi alanlar (yan dal uzmanı olarak atacak olanlar)

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamazsanız ne ile karşılaşacağınız 5371 sayılı kanunda belirtilmiştir. “Ek Madde 4“te yer alan ifadeye göre:

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

DHY Atamasına Katılmak Zorunlu Mudur?

Buraya kadar DHY’nin yasal zeminini, kimleri ilgilendirdiğini ve tamamlanmaması durumunda nasıl bir yaptırım ile karşılaşılacağını öğrenmiş olduk.

Peki mezuniyetten sonra (fakülte, uzmanlık ve yan dal) DHY atamasına katılmak zorunlu mudur? Atamaya katılmama şansınız var mı?

Bu soruya yanıt olacak ilgili madde 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek Madde 4‘te açıklanmıştır. İlgili madde:

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler..

İlgili madde şu şekilde devam etmektedir:

Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

İlgili yasal mevzuat maddelerinden şunları anlıyoruz:

  • Mezuniyetinizden sonra (fakülte, uzmanlık ve yan dal) Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini Sağlık Bakanlığına bildirmek zorundadır.
  • Bakanlığa ismi bildirilen hekimlerin diploma ve uzmanlık belgeleri Sağlık Bakanlığınca tescil edilmektedir.
  • Diplomaları tescil edilen hekimler en geç iki ay içinde DHY atamasına eklenmektedir.

DHY atamasına katılmak zorunlu mudur sorusunun net yanıtı şu oluyor:

Mezuniyetinizden sonra (fakülte, uzmanlık ve yan dal) adınız bakanlığa bildirilecek, diplomanız tescil edilecek. Tescil edilen hekimler DHY atamasına alınacak. Bu işlem basamakları zorunlu olarak işletilecek. Bu nedenle siz istemeseniz dahi mezuniyetinizden sonra (fakülte, uzmanlık ve yan dal) DHY atamasına alınacaksınız ve adınız ilgili DHY döneminin isim listesinde olacak.

Doktor Bun ekibi tarafından hazırlanan DHY Rehberi adlı sitemizde DHY’nin her detayını bulabilirsiniz. (bulabileceksiniz) A’dan Z’ye her noktayı detaylı rehber içerikler ile inceleyebileceksiniz.

DHY ilgili aklınıza takılan noktalara DoktorBun forumu üzerinde yer alan DHY kategorisi üzerinden yanıt bulabilirsiniz. İlgili kategoride sorulmuş yüzlerce soruya ve yasa/mevzuatlar ışığında verilmiş detaylı yanıtlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendiniz de üyelik oluşturarak yeni soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.