DHY Atamasına Katılımınızı Geciktirebilir Misiniz?

DHY Rehberi‘nde yer alan “DHY atamasına katılmak zorunlu mudur?” adlı yazımızda ilgili yasal maddeler ışığında mezun hekimlerin DHY atamasına zorunlu olarak alındığını açıklamıştık.

DHY atamasına zorunlu olarak tabii tutuluyor olsanız da DHY atamasına katılımınızı geciktirme şansınız olup olmadığını bu yazıda detaylarıyla beraber ele alacağız.

DHY Atamasına Katılımınızı Geciktirebilir Misiniz

DHY Atamasına Katılımınızı Geciktirebilir Misiniz?

DHY‘nin çerçevesini çizen kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‘dur. Bu kanunun DHY atamasına katılma zorunluluğu ile ilgili maddesi şudur:

Ek Madde 4 – (Ek: 21/6/2005 – 5371/1 md.)

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

Bu madde nedeniyle mezun olduğunuzda (fakülte, uzmanlık veya yan dal) isminiz en geç 15 gün içerisinde Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.

Mezun olduğunuzda, sizden bağımsız olarak mezun olduğunuz kurum tarafından isminiz Sağlık Bakanlığına bildiriliyor, hatta kanun içerisinde bunun kaç gün içerisinde yapılması gerektiği bile açıklanmış.

Yine de bazı hekimlerin DHY atamasına mümkün olduğunca geç girme istekleri olabiliyor. Bunun birkaç nedeni var:

  • Katılımın daha büyük olduğu DHY atamalarına katılmak (daha uygun seçeneklerden birini seçebilmek için)
  • TUS’a hazırlanırken DHY’ye gitme durumu ile karşılaşıp zaman kaybetmemek
  • Eş ve sağlık durumu gibi nedenlerle daha geç atamaya katılma isteği
  • Sınıflandırılamayacak diğer nedenler

Peki kanun bu kadar net iken DHY atamasına katılımınızı geciktirebilir misiniz?


Normal şartlar altında bu sorunun yanıtına hayır olarak cevap verebiliriz. Mezun oluyorsunuz, mezuniyetiniz YÖKSİS’e işleniyor, isminiz Sağlık Bakanlığına bildiriliyor ve DHY atamasına alınıyorsunuz.

Ancak tam da bu noktada yapılabilecek birkaç şey var. DHY atamasına katılmanız için isminizin bakanlığa bildirilmesi gerekiyor, isminizin bildirimini geciktiren durumlar atamaya katılımınızı da geciktiriyor.

DHY atamasına katılımı geciktiren 2 durumu sırasıyla açıklayalım.


 I.  Mezuniyeti Geciktirmek 

Kural çok açık; mezun olursanız atamaya girersiniz. Tersi de mümkün, mezun olmazsanız atamaya katılamazsınız. Tam da bu noktada yıllardır süregelen bir yöntem var.

  • Bazı hekim adayları (intern hekimler için bu örnek verilmektedir) fakültelerinden mezun olmaya yakınken, kalan son bir/birkaç stajını geçmeyerek daha geç mezun oluyor.
  • Bu yöntemi seçenek olarak öğrencilerine öneren fakülteler de var.
  • Seçilen staj genellikle gün içinde çok zaman kaybettirmeyen stajlardan biri oluyor.

Bir örnek verecek olursak; son stajınız halk sağlığı olsun, staj süresi 2 ay olduğunu varsayalım, bu stajı ilk alışınızda değil de ikinci seferde verecek olursanız 2 ay kazanırsınız, 2 aylık sürede 1 DHY ataması atlamış olursunuz.

Bu yöntem çok da önerebileceğimiz bir yöntem değil ancak bir yaptırımı da yok. Mezun olmamış kişinin DHY atamasına alınması gibi bir durum söz konusu değil.

 II.  Kurumun İsminizi Geç Bildirmesi 

DHY ile ilgili kanun maddelerinde açıkça “mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler” ifadesi yer almaktadır.

Bu süreden daha geç bildirim yapılırsa ne olacağı konusunda kanunda hiçbir açıklama yer almamaktadır, üniversitenin hangi yaptırıma maruz kalacağı şeklinde bir ifade bulunmamaktadır.

Ülkemizdeki bazı fakülteler mezun hekimleri bakanlığa “belirtilen 15 gün” süresinden daha geç bildirebiliyor. Bunu gerçekleştiren birkaç fakülte var, yine de fakültelerin büyük bir bölümü 15 günlük bildirim süresine uyuyor.

Bu yöntem mezun hekimlerin seçebileceği bir yol olarak sunulmuyor, sadece bazı fakültelerin inisiyatif alarak uyguladıkları bir yöntem olarak kullanılıyor.


Tekrardan vurgulayacak olursak; DHY ile ilgili kanun metni dolayısıyla isimlerin en geç 15 gün içinde bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. İsmi bildirilen hekimler en yakın DHY atamasına alınıyor ve atanıyor. İsmi bildirilen hekimin DHY atamasını geciktirme şansı bulunmuyor.

DHY atamasına katılımınızı geciktirmenin yolu ismin bildirilmesinden önceki dönemde olabilir. Yazımız içerisinde yıllardır kullanılan iki yöntemi açıklamaya çalıştık.

DHY atamasına katılımı geciktirmek için kullanılan bu yöntemleri fikir sahibi olmanız amacıyla sizlerle paylaştık. Bu yöntemleri kullanmanızı çok da tavsiye etmiyoruz, yine de ihtiyaç halinde böyle yöntemler olduğunu bilmeniz faydalı olacaktır.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.