DHY Süresini Tamamlamadan Özel Sektörde Çalışılabilir mi?

DHY ataması ile atanacak bazı hekimler atama süresince bir yerler çalışma isteğinde olabiliyorlar ancak bunu açıklayan net bir içerik olmaması soru işaretlerine yol açıyor.

Bu yazıda hekimlerin DHY yükümlülükleri ve özel sektörde/hastanede çalışma şartları gibi konuları açıklayacak şekilde detaylandırılmıştır. Konu sonunda hemen her detayı elde etmiş olacaksınız.

DHY Süresini Tamamlamadan Özel Sektörde Çalışılabilir mi

DHY Süresini Tamamlamadan Özel Sektörde Çalışılabilir mi?

DHY atamasına girebilen tüm hekimler DHY süresini tamamlamamış hekimlerdir. Bu nedenle mevcut içerik DHY ataması ile atanan tüm hekimleri ilgilendirmektedir.

Konu ile ilgili sorulan temel sorular şunlar oluyor:

  • Yeni mezunum, DHY ile atanacağım, atamayı beklerken özel hastanede çalışabilir miyim?
  • DHY ile atandım ve istifa edeceğim, DHY sürem bitmedi, istifadan sonra özel sektörde çalışabilir miyim?
  • DHY süresini tamamlamadan özelde çalışabilir miyim?

DHY yükümlülüğü, 05.07.2005 tarihinde 5371 temel sağlık hizmetleri kanununa eklenen ek maddeler maddeler ile uygulanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2.maddesine eklenen “Geçici Madde 6.” ile DHY yükümlülüğü açıkça belirtilmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

İlgili yasal maddeden DHY’nin şu kişileri ilgilendirdiğini öğreniyoruz:

  • Tıp fakültesinde öğrenim görenler (pratisyen hekim olarak atanacak olanlar)
  • Tıpta uzmanlık eğitimi alanlar (uzman hekim olarak atanacak olanlar)
  • Yan dal eğitimi alanlar (yan dal uzmanı olarak atacak olanlar)

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamazsanız ne ile karşılaşacağınız 5371 sayılı kanunda belirtilmiştir. “Ek Madde 4“te yer alan ifadeye göre:

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

İlgili yasal maddelerden de anlayacağınız üzere; DHY atamasına katılıp atanmanız ve sonrasında atandığınız yerin DHY süresi kadar çalışmanız gerekiyor. Bu süreyi tamamlamadan görevinizden ayrılırsanız mesleğinizi icra edemezsiniz. İcra edebilmek için yeniden atanmalı ve eksik süreyi tamamlamalısınız.

Yeni mezun bir hekimseniz; fakülteden mezun olduktan sonra özel hastanede resmi olarak çalışamazsınız. Çünkü öncelikle DHY süresinizi tamamlamalısınız. Aradaki bekleyiş döneminde herhangi bir kurumda hekimlik icra edemezsiniz.


Özel hastanede hekim olarak çalışma için şu adımlar izleniyor;

  • Öncelikle bir kurumla anlaşıyorsunuz.
  • Hastane sizin adınıza il sağlığa çalışma izni başvurusunda bulunuyor.
  • İl sağlık tarafından DHY’nizi bitirip bitirmediğiniz gözden geçiriliyor, bitirdiyseniz çalışma izni veriliyor.
  • Çalışma kaydınız oluşturuluyor ve özel hastanede çalışabiliyorsunuz.

DHY sürenizi tamamlamadıysanız, hastane sizin adınıza çalışma izni başvurusunda bulunduğunda ret yanıtı alıyor, çalışma izni verilmiyor. Resmi olarak çalışamıyorsunuz.

Özel sektörde/hastane çalışmak için DHY sürenizi bitirmeniz gerekiyor bu nedenle. Sonrasında kamu kurumlarından ayrılarak özel kurumlarda çalışabilirsiniz.

Bu durum klinik açmak için de geçerlidir. Klinik açma başvurusunda bulunmadan önce de DHY sürenizi tamamlamış olma şartı aranıyor.

Konunun özeti şudur; DHY sürenizi tamamlamadıysanız mevcut yasaların kısıtlaması nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemiyorsunuz. İcra edebilmek için DHY ile atanmalı (ilk defa veya yeniden) ve DHY süresini tamamlamalısınız.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.