657’ye Bağlı Doktor | Usulüne Uygun İstifa & İstifa Dilekçesi Örneği

Meslek hayatının bir bölümünde tüm doktorlar 657 sayılı kanuna bağlı olarak memuriyet statüsünde çalışırlar. Bu esnada ortaya çıkan kimi durumlar neticesinde istifa etmek gerekebilir.

Bu yazının içeriğinde 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı olarak çalışan hekimlerin usulüne uygun olarak istifa etme sürecini ve 657’ye bağlı doktor istifası için örnek istifa dilekçelerini bulabilirsiniz.

657'ye Bağlı Doktor Usulüne Uygun İstifa & İstifa Dilekçesi Örneği

657’Ye Bağlı Doktor | Usullü İstifa

Yılların emeğinden sonra ulaştığınız Hekimlik mesleğinden bazen çekilmeniz gerekebilir. 657’ye bağlı bir hekimseniz istifa için önünüzde iki seçenek vardır; usullü istifa veya usulsüz istifa.

Bu yazının içeriğinde memur hekimlerin usulüne uygun olarak istifalarını öğreniyor olacağız. DHY Rehberi‘nde yer alan İstifa & İstifa Dilekçeleri kategorisinde diğer istifa türlerine ait içerikleri bulabilirisiniz.


657 sayılı devlet memurları kanunun 20. maddesi memuriyetten istifa edebilmeyi ifade etmektedir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

Çekilme:
Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Yukarıdaki kanun maddesi sadece memurluktan çekilebilmenin yasal açıdan mümkün olduğunu ifade etmektedir. Kanundaki belirtilen esas maddeler ise 657 sayılı devlet memurları kanunun 94.maddesinde yer almaktadır.

657 sayılı devlet memurları kanunun 94.maddesi şu şekildedir:

Çekilme:
Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 – 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Yukarıdaki kanun maddesi ışığında şu çıkarımlarda bulunabiliriz:

 • 657 sayılı kanuna tabii hekimler, kurumlarına yazılı müracaatta bulunarak istifa edebilirler.
 • İstifa eğer usulüne uygun ise, yerinize biri gelene kadar veya çekilme isteğiniz kabul edilene kadar görevinize devam etmelisiniz.
 • Yerinize biri gelene kadar veya dilekçeniz kabul edilene kadar olabilecek üst süre 1 aydır, 1 ayı aşan durumlarda üstünüze haber vererek görevinizi bırakabilirsiniz. Bu koşulda dahi usulüne uygun istifa şeklidir.
 • Dilekçeniz bir ayda kabul edilmek zorunda değildir, kurumunuz/amiriniz isterse bu bir aylık sürenin herhangi bir yerinde istifa dilekçenizi kabul edebilir, bu sayede 1 ayı beklemeden dahi usulüne istifa ederek ayrılmış olabilirsiniz.
 • Olağanüstü mazereti olan kişiler istifa dilekçelerini verdiklerinde üstlerine haber vermek şartı ile bir ay şartına tabii olmadan ayrılış yapabilirler.

İlgili yasal maddeler ışığında konuları değerlendirdiğimizde pek çok soru işareti çözüme kavuşuyor. Kurumların neden bir aya kadar bekletebildiği, bazı hekimlerin nasıl hızlıca istifa edebildiği gibi detaylar işte bu satırlarda saklı.

657’ye Bağlı Hekim | Usulüne Uygun İstifa Süreci

İstifanın detaylarını öğrendikten sonra usulüne uygun istifa sürecine geçiş yapabiliriz. İstifa etmenin aşamalarını maddeler halinde görelim:

 • İstifa kararını vermek en önemli adım olacaktır. Ayrılış yaptıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yol olduğu için kararınızı kesin hatlarıyla gözden geçiriniz.
 • İstifa kararınızdan eminseniz yapmanız gereken asıl iş bir istifa dilekçesi yazmaktır. Yazımızın alt bölümünde örnekleri yer almaktadır.
 • İstifa dilekçesi bağlı olduğunuz kuruma yazılır. İstifa dilekçesini idari amirinize veya kurumunuzdaki ilgili bölüme ulaştıracaksınız.
 • İstifa dilekçesini ulaştırdığınız an süreciniz başlar.
 • Usulüne uygun istifada tüm istifa süreci en fazla 1 ay sürecektir. (Yukarıdaki kanun maddeleri açıkça gösteriyor) Bu bir aylık sürenin içerisine hafta sonları ve resmi tatiller dahildir.
 • Usulüne uygun istifada verdiğiniz dilekçeye kabul yanıtının gelmesini bekleyeceksiniz. Bu işlem en geç bir ay içinde tesis edilecektir.
 • Bazı kurumlar yeterli personel varsa istifa kabulünü 1 günde dahi yapabiliyor, yine de pek çok kurum ilgili kanun maddesinde 1 aylık süreyi kullanmaya çalışıyor. Kurum inisiyatifi var bu noktada.
 • İstifa dilekçeniz kabul edildikten sonra size ayrılış yapabileceğinize dair bildirim yapılacaktır. Ayrılış işlemlerinizi yaptıktan sonra istifa süreciniz tamamlanmış olacak.
Nadiren de olsa bazı kurumlar istifa dilekçenize rağmen geçen bir aylık sürede ayrılış iznini vermemiş olabilir. Bu noktada ilgili kanun maddesi açık; “yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Bir aylık sürede istifa dilekçenize yanıt gelmemişse bile, bir ayın dolduğu gün yeni bir dilekçe yazarak ilgili kanun maddesini göstererek görevi bıraktığınızı beyan edebilirsiniz. Bu durumdaki istifanız da usulüne uygundur, sadece kurum üzerine düşeni yapmamıştır.

Bu noktada vereceğimiz son bilgi istifanızın başlangıç tarihinin ne zaman olacağıdır. İstifanızın başladığı tarih kurumunuzdan ayrılış yaptığınız tarihtir, dilekçe verdiğiniz tarih değildir.

Doktor Usulüne Uygun İstifa Dilekçesi Örneği

İstifayı bu kadar detaylı şekilde açıkladıktan sonra kurumunuza verebileceğiniz istifa dilekçesi örneğine geçebiliriz.

Aşağıda iki adet dilekçe örneği bulunmaktadır (ilki herkes için ortak, ikincisi olur da bir ay sonra istifa dilekçesine yanıt gelmezse verilecek dilekçe). Dilekçe örneğinden hemen sonra verdiğimiz bağlantıda ilgili dilekçenin PDF örneğine ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Dilekçeyi kendi bilgilerinize ve kurum bilgilerinize göre düzenlemelisiniz. Bu düzenlemeyi bilgisayarda yapabileceğiniz gibi elle yazarak da yapabilirsiniz. (İstifa dilekçeleri prosedür olarak elle yazılır ve ıslak imzalıdır.)

Devlet memuru olarak (657’ye bağlı) çalışan hekimler aşağıdaki istifa dilekçesini usulüne uygun istifa süreçlerinde kullanabilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI
………………. Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne

                     …………………………….. TC kimlik no’lu, …………………… sicil numarası ile
…………………………………………………….
Hastanesinde devlet hizmeti yükümlüsü olarak
çalışan Dr. …………………… ………………. ‘yım.
                     ……./……./……. tarihinde başladığım görevimden “657 sayılı devlet memurları kanununun 20. ve 94. maddelerinde çekilme başlığı altında belirtilen ilgili maddelerine istinaden” …../…./…. tarihi itibariyle memuriyet görevimden (usulüne uygun olarak) istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım.

                     Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yukarıdaki dilekçe örneği bir şablondur, kendi durumunuza uygun şekilde özelleştirmelisiniz. DHY yükümlüsü değilseniz ilgili ibareyi kaldırabilirsiniz, hastanede değil de 112/komuta/TSM/İSM gibi birimlerde çalışıyorsanız dilekçeyi ilgili birime göre düzenlemelisiniz.

Yukarıdaki dilekçe örneğinin tam düzenlemiş PDF halini buradan ve word dosyası halini buradan indirebilirsiniz.


Yukarıdaki dilekçe örneğine benzer şekilde istifa dilekçenizi verdikten sonra istifa süreciniz başlamış oluyor. Çoğu kurum kanundaki 1 aylık süreyi kullanarak istifa kabulünü/işlemini bekletiyor, en son izin veriyor.

Nadiren de olsa bazı kurumlar 1 aylık sürede cevap veremeyebilir. Bu durumda yasanın size sunduğu hakkı kullanarak ikinci dilekçeyi düzenleyebilir ve görevinizden ayrılabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI
………………. Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne

                     …………………………….. TC kimlik no’lu, …………………… sicil numarası ile
…………………………………………………….
Hastanesinde devlet hizmeti yükümlüsü olarak
çalışan Dr. …………………… ………………. ‘yım.

                     ……./……./……. tarihinde başladığım görevimden “657 sayılı devlet memurları kanununun 20. ve 94. maddelerinde çekilme başlığı altında belirtilen ilgili maddelerine istinaden”
……./……./…….
tarihinde memuriyet görevimden (usulüne uygun olarak) istifa ettiğimi bildiren dilekçeyi sundum.

                   657 sayılı devlet memurları kanununun 94.maddesinde yer alan ilgili maddeye istinaden, istifa dilekçemi vermemle başlayan bir aylık cevap/işlem süresi tamamlandığı için devlet memurluğundan bugün itibariyle ayrılıyorum

                    İlişiğimin kesilerek gerekli işlemlerimin yapılmasını bilgilerinize arz ederim. 

Yukarıdaki dilekçe örneği bir şablondur, kendi durumunuza uygun şekilde özelleştirmelisiniz. DHY yükümlüsü değilseniz ilgili ibareyi kaldırabilirsiniz, hastanede değil de 112/komuta/TSM/İSM gibi birimlerde çalışıyorsanız dilekçeyi ilgili birime göre düzenlemelisiniz.

Yukarıdaki dilekçe örneğinin tam düzenlemiş PDF halini buradan ve word dosyası halini buradan indirebilirsiniz.

Usulüne Uygun İstifa Hakkında Son Sözler

Yukarıda detaylarıyla beraber açıklanan içerik üzerinden; istifanın yasal zeminini, detaylı noktalarını, işleyişteki hallerini, sürecin detaylarını ve dilekçe örneklerini görmüş oldunuz.

İstifa ile ilgili şu bilgileri de bilmeniz faydalı olacaktır:

 • Dilekçeler her zaman bağlı olduğunuz üst kuruma yazılır, basamak atlanmaz.
 • Üst kurumunuz dilekçenizi gideceği yere ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Ayrılışınızın yapıldığı net tarihi mutlaka bir yerlere not ediniz, ilerleyen süreçte lazım olacaktır.
 • İstifa etmemeniz için çeşitli engellemelere maruz kalabilirsiniz. İstifa hakkı 657 sayılı kanun ile koruma altındadır. Kimse istifanızı engelleyemez.
 • İstifanın getirileri ve götürüleri üzerine iyi düşününüz. Fevri hareketlerden uzak durunuz.

DHY Rehberi‘ndeki amaçlarımızdan biri DHY’nin her detayını tek bir noktada toplamaktır. Temel bilgilerden atama sürecine, DHY sürelerinden istifaya kadar hemen her bilgi Doktor Bun ekibi tarafından hazırlanan bu site üzerinde ve DoktorBun Forum‘da yer almaktadır.

Yukarıdaki adımların her birinin kendi içerisinde getirdiği soru ve sorunlar olabilir. Tüm soru ve sorunlarınız için DoktorBun ürünleri üzerinden bilgi edinebilir, soru sorabilir ve cevap bulabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.