DHY Kadroları: KKM | Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Münhal kadrolar listesinde kısıtlı sayıda komuta kontrol merkezi olduğunu görebilirsiniz.

Bu yazıda; KKM kadrolarının ne olduğunu, hangi isimlerle münhal kadro listesinde yer aldığını ve özelliklerini detaylı şekilde bulabileceksiniz.

DHY Kadroları KKM Nedir Özellikleri Nelerdir

DHY KKM Kadrosu: Nedir?

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların çok küçük bir kısmının komuta kontrol merkezi adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

Tüm kontenjan listesinde en az kontenjana sahip kadro türü çoğu zaman KKM kadrolarıdır. Belirli sayıda hekimin çalıştığı, ek hekime çok da ihtiyaç duyulmadığı ve çalışan hekimlerin çok da istifa etmediği bir kadro yeridir.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan komuta kontrol merkezi kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

KKM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:


KKM ismiyle kısalttığımız bu kadro tipi DHY kontenjan listesinde “İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi” adıyla yer almaktadır, yazımızda KKM olarak ifade edilecektir.

KKM’nin tanımı şu şekilde yapılabilir:

Komuta kontrol merkezleri her ildeki hekimli/hekimsiz ambulansların yönetiminden ve hasta sevklerinden sorumlu birimlerdir. İşleri çok büyük oranda yönetimdir, bu yönetimi ise çoğu zaman telefon ile sağlarlar.

Komuta kontrol merkezleri İl sağlık müdürlüğüne bağlı “acil sağlık hizmetleri 112 başhekimliği“ne bağlı olarak çalışırlar. KKM hekimleri ise ildeki ambulansların yönetiminden sorumlu hekimlerdir.

Komuta kontrol merkezleri her şehir için sadece il merkezlerinde yer almaktadır. Bu nedenle açılan KKM kadroları il merkezleri içindir.

Tek bir merkez olduğu için genellikle çok düşük sayıda kontenjan açılır. Her il için yıl boyunca tüm DHY atamalarında açılan kontenjan sayısı 1-2 kadardır. Bu kontenjanlar da genellikle büyük atama olan ağustosta açılır. Nadiren de olsa daha fazla kontenjan açıldığı oldu.

DHY kadroları arasında en az kontenjana sahip kadro çeşidi çoğu zaman KKM kadrolarıdır. Düşük sayıda kontenjana sahip olması ve istenilen bir yer olması nedeniyle tercih eden kişi sayısı (kontenjan sayısına göre) daha fazladır.

KKM hekimlerin temel görevi şudur; gelen tüm acil durumlara gidecek ekip veya ekipleri belirlemek ve hangi ekiplerin o görev yerine gideceğine karar vermek, hastaların hangi hastanelerde sevk edileceğini belirlemektir.

KKM hekimlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Telefon başında iş yapan kişiler olarak düşünülse de çoğu zaman oldukça zorlu durumlarla karşılaşabilmektedirler.

Komuta Kontrol Merkezi hakkında tercih verecek hekimlerin büyük çoğunluğu detaylara hakim değildir. KKM birimlerinde aktif olarak çalışan hekimlerden aldığımız geri dönüşler neticesinde bu yazıyı hazırladık.

Yazımızın alt bölümünde komuta kontrol merkezi kadrolarının özelliklerini madde madde anlatmaya çalışacağız. Çalışma düzeninden çalışma yerlerine kadar birçok detayı yazımızın alt bölümünde bulabilirsiniz.

DHY KKM Kadrosu: Özellikleri Nelerdir?

Yazımızın bu bölümünde KKM kadrolarının özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan komuta kontrol merkezleri tabii ki olabilir.

Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken komuta kontrol merkezi kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  KKM kadroları DHY münhal kadro listesinde oldukça az sayıda bulunur. Komuta kontrol merkezleri her şehir için sadece il merkezlerinde yer almaktadır. Bu nedenle açılan KKM kadroları il merkezleri içindir.

Tek bir merkez olduğu için genellikle çok düşük sayıda kontenjan açılır. Her il için yıl boyunca tüm DHY atamalarında açılan kontenjan sayısı 1-2 kadardır. Bu kontenjanlar da genellikle büyük atama olan ağustosta açılır. Nadiren de olsa daha fazla kontenjan açıldığı oldu.


 2.  KKM kadroları ile 112 kadroları bazen karıştırılıyor. KKM kadroları münhal kadro listesinde “İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi” adıyla yer alır. 112 kadroları ise “Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” adıyla yer alır.

112 kadrolarında ambulans hekimi olursunuz, acil sağlık hizmeti alınması gereken durumlarda ambulans ile giderek acil sağlık hizmeti verirsiniz ve hekimli hasta sevklerinde görev alırsınız.

Komuta kontrol merkezinde ise hasta ile direkt bir ilişkiniz yoktur. Komuta kontrol merkezleri her ildeki hekimli/hekimsiz ambulansların yönetiminden ve hasta sevklerinden sorumlu birimlerdir. İşleri çok büyük oranda yönetimdir, bu yönetimi ise çoğu zaman telefon ile sağlarlar.

Bu özellikleri ile 112 ve KKM kadrolarından ayrılmaktadır, birçok özelliği bakımından birbirinden farklı kadrolardır. 112 kadroları hakkında daha fazla bilgi için 112 kadroları kategorisini ziyaret ediniz.


 3.  Komuta kontrol merkezleri her şehir için sadece il merkezlerinde yer almaktadır. İlçelerde komuta kontrol merkezleri yoktur.

İlçelerdeki ambulansların yönetimi de şehir merkezlerindeki KKM’ler üzerinden yapılmaktadır, KKM hekimleri bunlardan da sorumludur.


 4.  KKM kadroları pek çok özelliği ile kendine has özellikleri olan bir kadro çeşididir. Diğer kadro çeşitlerinden büyük oranda ayrılmaktadır.

KKM hekimlerin temel görevleri olarak şunlar sayılabilir:

  • Gelen acil aramalarına gidecek ekip veya ekipleri belirlemek
  • Hangi ekiplerin o görev yerine gideceğine karar vermek
  • Giden ekibe telefon ile destek vermek
  • Hastaların hangi hastanelerde sevkedileceğini belirlemek

Hasta ile ilk elden temas yoktur, çoğu zaman yönetimsel işler yapılır. Hekimsiz hastalara gidildiğinde giden ekibe telefon ile destek verilebilmektedir, bu aşamada aslında kırmızı statüdeki hastalara sözel olarak müdahalede bulunulur.


 5.  KKM hekimlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Telefon başında iş yapan kişiler olarak düşünülse de çoğu zaman oldukça zorlu durumlarla karşılaşabilmektedirler.

KKM hekimleri nöbet esnasında il ambulas servisinde çalışan herkesin amiri durumundadır. Bu nedenle tüm işleyişten sorumlu kişidir ve tüm bu kişileri idare etmekle yükümlüdür. İldeki tüm 112 istasyonlarının ve buradaki çalışanların nöbet boyunca amiri siz olacaksınız.


 6.  KKM’lerde çalışmak istiyorsanız DHY münhal kadro listesindeki İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi kadrolarını tercih etmelisiniz ve bu kadrolardan birine yerleşmelisiniz.

DHY ile atanan hekimler aslında birer memurdurlar, 657 sayılı yasaya tabidirler. Hekimlerin mesleklerini sürdürürken karşılaşacakları tüm durumlar 657 sayılı yasada açıklanmıştır.

DoktorBun ürünleri olan DB ForumDHY Rehberi ve TUS Rehberi‘nde yasalar ve mevzuatlar ışığında tüm detayları bulabilirsiniz.


 7.  Bazı KKM’lerde sözleşmeli hekim kadroları bulunmaktadır. Sözleşmeli olmanın birçok avantajı bulunmaktadır.

Sözleşmeli hekimler 657’den ayrılarak 4924 sayılı kanuna tabi olurlar, özlük hakları ve durumları 4924 sayılı kanun üzerinden işler hale gelir. Sözleşmeli hekimlik hakkında daha fazla bilgi almak için şu sayfayı ziyaret ediniz.


 8.  KKM’ler özellikle TUS’a hazırlanabilme potansiyeli ve hastayla ilk elden karşılaşma durumu olmadığı düşünülerek tercih edilen DHY kadroları arasında yer alır.

KKM’lerdeki hekimler nöbet usullerine uygun şekilde çalışırlar. Ülkemizin dört bir tarafındaki acillerde 24 saatlik nöbet usulü çalışma planı benimsenmiştir. Tutacağınız nöbetlerin büyük bir bölümü 24 saatlik nöbetler olacaktır.

Acil servislerin büyük bölümünde 08:00’da nöbet değişimi yapılmaktadır. Gelen hekim ertesi gün aynı saatte nöbetini devrederek çıkabiliyor.


 9.  KKM’lerde çağrıları tabii ki nöbetteki hekim karşılamıyor, çoğu yerde ATT’ler çağrıları yanıtlar. Her ATT’nin önünde 2-3 adet bilgisayar ekranı, bilgisayar ile entegre sabit hatlı telefon bulunur. KKM’lerde hastaların dökümanlarının ulaştırılması için birkaç adet faks makinası bulunur.

Çağrılar personeller tarafından yanıtlanır. Çoğu zaman hekime danışmayı gerektirmeden ambulans yönlendirmesi yapılır. Bazı acil durumlar için hekimin yönlendirmesine ihtiyaç duyulur.


 10.  KKM hekimlerinin pandemi sürecinde yükü oldukça artmıştır. COVID hastaları sıklıkla 112’yi meşgul etmekte, sürekli olarak ambulans talep etmektedirler.

Her ilde belirli sayıda ambulans bulunuyor, hangi hastaya ambulans gideceğini hangisine gitmeyeceğine karar vermek son zamanlarda iyice zorlaşmıştır.

Çoğu zaman bu yönde kararlar vermeniz gerekebilir, hangi durumların daha öncelikli olduğu size danışılacak ve karar vermeniz istenecek.

DHY KKM Kadrosu: Son Sözler

Komuta kontrol merkezi kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem KKM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

KKM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

Komuta kontrol merkezi hakkındaki diğer içeriklerimiz için KKM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; KKM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her KKM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

Acil servis kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin KKM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde KKM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.