DHY Kadroları: İSM | Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Pek çok şehrin merkez ilçelerinde ve ilçelerde İSM kadrolarının açıldığını görebilirsiniz.

Bu yazıda; İSM kadrolarının ne olduğunu, hangi isimlerle münhal kadro listesinde yer aldığını ve özelliklerini detaylı şekilde bulabileceksiniz.

DHY Kadroları İSM Nedir Özellikleri Nelerdir

DHY İSM Kadrosu: Nedir?

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların bir kısmının ilçe sağlık müdürlüğü adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

İSM’lerin kontenjan sayısı TSM’lere göre çok daha fazladır, yine de tüm kontenjan içerisindeki payı çok fazla değildir. Özellikle pandemi ile beraber hem TSM hem de İSM’ler için zaman zaman fazla kadro açıldığını görebiliyoruz.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan ilçe sağlık müdürlüğü kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

İSM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:

İSM ismiyle kısalttığımız bu kadro tipi DHY münhal kadroları listesinde ilçe sağlık müdürlüğü adıyla yer almaktadır. Bu kadrolara yerleşen hekimler büyük ilçelerin merkez ilçelerinde ve ilçelerde bulunan sağlık müdürlüklerinde çalışmaktadırlar.

İSM’nin tanımı şu şekilde yapılabilir:

İSM (İlçe Sağlık Müdürlüğü), bulunduğu bölgelerdeki insanların sağlığını korumak ve geliştirmek, ilçede yer alan sağlık yönetimi işlerini gerçekleştirmek ve çeşitli sağlık denetimlerini yapmak üzere kurulmuş olan birimlerdir.

İlçe sağlık müdürlüğü kadroları pek çok özelliği ile TSM kadrolarına benzemektedir, hatta hazırlamış olduğumuz dörtlü yazılar büyük oranda benzerlikler içermektedir. Yine de İSM’lerin bazı özellikler TSM’lerden farklıdır.

İSM tanımında dikkatinizi çekmesi gereken iki farklı nokta var. Bunlar; yönetim işleri ve denetimler. İSM’leri tarif ederken TSM’ye benzerlikleri vurgulanır ancak bu noktalar itibariyle farklıdır.

İlçe sağlık müdürlükleri belirli ilçelerde kurulmaktadır, bunlar:

 • Nüfusu 30.000’den fazla olan ilçe merkezlerinde
 • Büyükşehirlerin merkez ilçelerinde

Büyükşehirlerde TSM birimleri yerine her bir merkez ilçede İSM’ler kurulmuştur. İlçelerinde zaten İSM’ler bulunmaktadır.

İSM’lerdeki görev tanımı çok daha geniştir. Bir taraftan TSM hekimlerine benzer görevleri varken,  diğer taraftan da çalıştıkları ilçenin sağlık yönetimi ve denetimlerinden sorumludurlar.

İSM’lerin ve dolayısıyla İSM hekimlerin bazı görevleri şunlardır:

 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak
 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmek
 • Sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek
 • Risk ve sorunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Birinci basamak olarak ifade edilen koruyucu sağlık hizmetleri vermek ve düzenlemek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve desteklemek
 • Bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak

İSM’lerin bu denli geniş görev tanımı nedeniyle iç işleyişinde birçok bölümün kurulması gerekmiş, görevler farklı birimlere dağıtılmıştır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinden bunlardan bahsedeceğiz.

İSM kadrolarına yerleşen hekimler o kadro yerindeki merkezlerde hekim olarak çalışmakta, genel olarak koruyucu ve denetleyici sağlık hizmeti sunmaktadırlar.

Tıp Fakültesinden mezun olan hekimlere mesleğinin ilk döneminde İSM’ler cazip gelebilir. Hazırladığımız yazı dizisiyle İSM’leri enine ve boyuna detaylandıracağız.

Yazımızın alt bölümünde ilçe sağlık müdürlüğü kadrolarının özelliklerini madde madde anlatmaya çalışacağız. Çalışma düzeninden çalışma yerlerine kadar birçok detayı yazımızın alt bölümünde bulabilirsiniz.

DHY İSM Kadrosu: Özellikleri Nelerdir?

Yazımızın bu bölümünde İSM kadrolarının özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan ilçe sağlık müdürlükleri tabii ki olabilir.

Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken ilçe sağlık müdürlüğü kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  İSM kadroları münhal kadrolar listesinde TSM’lere göre daha fazladır. Zaman zaman ilçe sağlık müdürlükleri için fazla kadro açılabilmektedir, özellikle pandemi ile birlikte İSM’lere daha fazla kadro verilebilmektedir.

Münhal kadro listesinde ilçe sağlık müdürlüğü adıyla yer alan kadrolar İSM’lerdir. İSM’lerde çalışmak için gireceğiniz DHY ataması ile bu birimlere atanmalısınız.


 2.  İlçe sağlık müdürlükleri belirli ilçelerde kurulmaktadır, bunlar:

 • Nüfusu 30.000’den fazla olan ilçe merkezlerinde
 • Büyükşehirlerin merkez ilçelerinde

Büyükşehirlerde TSM birimleri yerine her bir merkez ilçede İSM’ler kurulmuştur. İlçelerinde zaten İSM’ler bulunmaktadır.


 3.  İlçe sağlık müdürlüğü kadroları pek çok özelliği ile TSM kadrolarına benzemektedir, hatta hazırlamış olduğumuz dörtlü yazılar büyük oranda benzerlikler içermektedir. Yine de İSM’lerin bazı özellikler TSM’lerden farklıdır.

İSM tanımında dikkatinizi çekmesi gereken iki farklı nokta var. Bunlar; yönetim işleri ve denetimler. İSM’leri tarif ederken TSM’ye benzerlikleri vurgulanır ancak bu noktalar itibariyle farklıdır.

TSM’lerin olduğu yerlerde sağlık yönetiminden il sağlık müdürlükleri sorumluyken, İSM’nin olduğu yerlerde sağlık yönetiminden yine İSM’ler sorumludur.


 4.  İSM’yi görev tanımı açısından kafanızda bir yere oturtmak isterseniz; TSM + İl Sağlık = İlçe Sağlık Müdürlüğü diyebiliriz. Tabii ki il sağlığın tüm işlerinden bahsetmiyoruz burada.

Burada anlatmaya çalıştığımız şey iş tanımı, iş yükü değil. Tabii ki ilçe olduğu için daha az nüfustan sorumludur, iş yükü açısından farklar vardır.


 5.  İSM’lerde çalışmak istiyorsanız DHY münhal kadro listesindeki İSM kadrolarını tercih etmelisiniz ve bu kadrolardan birine yerleşmelisiniz.

DHY ile atanan hekimler aslında birer memurdurlar, 657 sayılı yasaya tabidirler. Hekimlerin mesleklerini sürdürürken karşılaşacakları tüm durumlar 657 sayılı yasada açıklanmıştır.

DoktorBun ürünleri olan DB ForumDHY Rehberi ve TUS Rehberi‘nde yasalar ve mevzuatlar ışığında tüm detayları bulabilirsiniz.


 6.  Bazı İSM’lerde sözleşmeli hekim kadroları bulunmaktadır. Sözleşmeli olmanın birçok avantajı bulunmaktadır.

Sözleşmeli hekimler 657’den ayrılarak 4924 sayılı kanuna tabi olurlar, özlük hakları ve durumları 4924 sayılı kanun üzerinden işler hale gelir. Sözleşmeli hekimlik hakkında daha fazla bilgi almak için şu sayfayı ziyaret ediniz.


 7.   İSM’ler özellikle TUS’a hazırlanabilme potansiyeli ve maaşı düşünülerek tercih edilen DHY kadroları arasında yer alır.

İSM’lerdeki hekimler mesai usullerine uygun şekilde çalışırlar, hafta içi 08:00 – 17:00 mesai saatleri arasında çalışırlar.

Çalışma şartları acil servislere göre nispeten daha iyi olsa da, pandemi süreci nedeniyle iş yükü belirgin şekilde artmıştır. İSM’ler ilçenin sağlık yönetiminden sorumlu olduğu için pandemi sürecini yönetmekle de ilgilenmektedirler.


 8.  İlçe sağlık müdürlüklerinde onlarca farklı birim bulunabilmektedir. İlçedeki aile hekimlerinin faaliyetlerini denetlemekten personelin disiplin ve idari cezalarının takibine kadar sorumlu olunan bir alan vardır.

İSM’nin görev tanımını yapmak pek mümkün değil. İl sağlık müdürlüğünde gerçekleşen birçok idari işlem İSM’lerde yapılır. Diğer taraftan TSM gibi sağlık hizmeti de verilir.

İSM’nin görevlerini içeren “İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” adlı şu taslağı okuyabilirsiniz.


 9.  İSM’nin görev tanımı çok geniş olabilir ancak bu durum gözünüzü korkutmasın, çoğu zaman işler personeller tarafından halledilir, sizin işiniz daha çok yönetmek ile ilgilidir. Sağlık faaliyetlerinin olduğu yerlerde primer işleri yaparsınız.


 10.  Fakültenizden mezun olduktan sonra en önemli önceliklerinizden biri mutlaka TUS olacaktır. Özellikle İSM’lerin avantajlı olduğu konusunda fikir birliği var.

Bu noktada bilmeniz gereken şudur; hangi kadro türüne atanırsanız atanın mesai saatleri içerisinde ders çalışma ihtimaliniz düşüktür.

İSM’lerde gün içerisinde birçok iş yapılabilmekte, mesai saatleri içerisinde ders çalışamayabilirsiniz. Mesai saatleri dışında ve hafta sonları rahatlıkla ders çalışabilirsiniz.


 11.  COVID nedeniyle birçok İSM hekimi filyasyonda görevlendirildi, özellikle yönetici rolde bulundu. COVID poliklinikleri, COVID servisleri, PCR alma üniteleri vs diğer görevlendirildikleri yerler oldu.

DHY İSM Kadrosu: Son Sözler

İSM kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem İSM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

İSM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

İlçe sağlık müdürlüğü hakkındaki diğer içeriklerimiz için İSM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; İSM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her İSM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

İSM kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin İSM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde İSM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.