DHY Kadroları: TSM | Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Pek çok şehirde TSM kadroları açıldığını görebilirsiniz.

Bu yazıda; TSM kadrolarının ne olduğunu, hangi isimlerle münhal kadro listesinde yer aldığını ve özelliklerini detaylı şekilde bulabileceksiniz.

DHY Kadroları TSM Nedir Özellikleri Nelerdir

DHY TSM Kadrosu: Nedir?

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların bir kısmının toplum sağlığı merkezi adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

Kontenjan sayısı nispeten düşük kadro türleri arasında TSM kadroları yer almaktadır. Özellikle pandemi ile beraber hem TSM hem de İSM’ler için zaman zaman fazla kadro açıldığını görebiliyoruz.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan toplum sağlığı merkezi kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

TSM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:

TSM ismiyle kısalttığımız bu kadro tipi DHY münhal kadroları listesinde toplum sağlığı merkezi adıyla yer almaktadır. Bu kadrolara yerleşen hekimler büyük ilçe ve illerde bulunan toplum sağlığı merkezlerinden çalışmaktadırlar.

TSM ya da uzun ismiyle toplum sağlığı merkezi, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için kurulmuş sağlık birimleridir.

TSM’nin görev ve işleyişini belirleyen “Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği“ne göre TSM’nin tanımı şu şekildedir:

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Sadece bu tanımdan yola çıkarak bile TSM’lerin görev tanımının ne kadar geniş olduğunu anlayabiliriz.

İlgili yönetmelik maddesinden yola çıkarak, TSM’lerin ve dolayısıyla TSM hekimlerinin bazı görevleri şunlardır:

 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak
 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmek
 • Sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek
 • Risk ve sorunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Birinci basamak olarak ifade edilen koruyucu sağlık hizmetleri vermek ve düzenlemek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve desteklemek
 • Bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak

TSM’lerin bu denli geniş görev tanımı nedeniyle iç işleyişinde birçok bölümün kurulması gerekmiş, görevler farklı birimlere dağıtılmıştır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinden bunlardan bahsedeceğiz.

TSM kadrolarına yerleşen hekimler o kadro yerindeki merkezlerde hekim olarak çalışmakta, genel olarak koruyucu ve denetleyici sağlık hizmeti sunmaktadırlar.

Tıp Fakültesinden mezun olan hekimlere mesleğinin ilk döneminde TSM’ler cazip gelebilir. Hazırladığımız yazı dizisiyle TSM’leri enine ve boyuna detaylandıracağız.

Yazımızın alt bölümünde toplum sağlığı merkezi kadrolarının özelliklerini madde madde anlatmaya çalışacağız. Çalışma düzeninden çalışma yerlerine kadar birçok detayı yazımızın alt bölümünde bulabilirsiniz.

DHY TSM Kadrosu: Özellikleri Nelerdir?

Yazımızın bu bölümünde TSM kadrolarının özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan toplum sağlığı merkezleri tabii ki olabilir.

Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken toplum sağlığı merkezi kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  TSM kadroları münhal kadrolar listesinde çok fazla sayıda yer almaz, çünkü bu isimde ülke genelinde çok fazla merkez bulunmaz. Bulunan merkezler ise her atamada kontenjan açmaz.

Münhal kadro listesinde toplum sağlığı merkezi adıyla yer alan kadrolar TSM’lerdir. TSM’lerde çalışmak için gireceğiniz DHY ataması ile bu birimlere atanmalısınız.


 2.  TSM kadroları münhal kadro listesinde çokça bulunmaz, çünkü her yerde TSM yoktur.

TSM’ler büyükşehir olmayan il merkezlerinde kurulmaktadır. Büyükşehirlerin merkezi ilçelerinde ve nüfusu 30.000’den fazla olan ilçelerde İSM’ler (İlçe Sağlık Müdürlüğü) bulunmaktadır. 

 3.  TSM’ler 2018 yılında yapılan değişiklikler ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlanmıştır. Bu durum görev ve işleyişlerde bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

İl sağlığa bağlı bir birim olduğundan geçmişe göre daha fazla yönetimsel işleyişe kavuşmuştur.


 4.  TSM’lerde çalışmak istiyorsanız DHY münhal kadro listesindeki TSM kadrolarını tercih etmelisiniz ve bu kadrolardan birine yerleşmelisiniz.

DHY ile atanan hekimler aslında birer memurdurlar, 657 sayılı yasaya tabidirler. Hekimlerin mesleklerini sürdürürken karşılaşacakları tüm durumlar 657 sayılı yasada açıklanmıştır.

DoktorBun ürünleri olan DB ForumDHY Rehberi ve TUS Rehberi‘nde yasalar ve mevzuatlar ışığında tüm detayları bulabilirsiniz.


 5.  Bazı TSM’lerde sözleşmeli hekim kadroları bulunmaktadır. Sözleşmeli olmanın birçok avantajı bulunmaktadır.

Sözleşmeli hekimler 657’den ayrılarak 4924 sayılı kanuna tabi olurlar, özlük hakları ve durumları 4924 sayılı kanun üzerinden işler hale gelir. Sözleşmeli hekimlik hakkında daha fazla bilgi almak için şu sayfayı ziyaret ediniz.


 6.  TSM’ler özellikle TUS’a hazırlanma potansiyeli düşünülerek tercih edilen yerlerdir. Çalışma şartları acil servislere göre nispeten daha iyi olsa da, pandemi süreci nedeniyle iş yükü en fazla artan birimlerden biridir.

TSM’lerdeki hekimler mesai usullerine uygun şekilde çalışırlar, hafta için 08:00 – 17:00 mesai saatleri arasında çalışırlar.


 7.  TSM’lerde birçok farklı birim bulunmaktadır. Bu birimler TSM’lerde hangi işlerin yapıldığını net şekilde ifade etmektedir.

TSM çatısı altında açılabilecek bazı birimler şunlardır:

 • İdari ve mali işler
 • Kayıt ve istatistik
 • Plan ve program yapma
 • Üniversitelerle işbirliği
 • İzleme ve değerlendirme
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
 • Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
 • Üreme sağlığı hizmetleri
 • Ulusal programlar
 • Adli tıp hizmetleri
 • Acil sağlık hizmetleri
 • Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri
 • Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • Afet hizmetleri
 • Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
 • Sağlık eğitimi hizmetleri
 • Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri
 • Sosyal hizmet çalışmaları

Yeterli personeli olan TSM’lerde yukarıdaki birimlerin birçoğu açılır ve işlev görür. Yine de her TSM’de tüm bu birimler bulunmayabilir.


 8.  TSM birimlerinin sayısının çokluğu gözünüzü korkutmasın, çoğu yerde bu birimlerden birkaçı yer almaktadır. Hekim sayısı ile orantılı şekilde alt birimler açılmaktadır.

TSM’ler ana işlev birimleri olmak yerine çoğu zaman destekleyici ve planlayıcı roldedir. Aşılama, filyasyon ve bilgilendirme çalışmalarında ise primer görev birimleridir.


 9.  Fakültenizden mezun olduktan sonra en önemli önceliklerinizden biri mutlaka TUS olacaktır. Özellikle TSM’lerin avantajlı olduğu konusunda fikir birliği var.

Bu noktada bilmeniz gereken şudur; hangi kadro türüne atanırsanız atanın mesai saatleri içerisinde ders çalışma ihtimaliniz düşüktür.

TSM’lerde gün içerisinde birçok iş yapılabilmekte, mesai saatleri içersinde ders çalışamayabilirsiniz. Mesai saatleri dışında ve hafta sonları rahatlıkla ders çalışabilirsiniz.


 10.  COVID nedeniyle birçok TSM hekimi filyasyonda görevlendirildi, özellikle yönetici rolde bulundu. COVID poliklinikleri, COVID servisleri, PCR alma üniteleri vs diğer görevlendirildikleri yerler oldu.

Her bir kadro çeşidinde olduğu gibi TSM’lerde de her an görevlendirilme potansiyeliniz vardır. Pandemiden önce ise en sık görevlendirme çıkan kadro tipi TSM’lerdi.

DHY TSM Kadrosu: Son Sözler

TSM kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem TSM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

TSM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

Toplum sağlığı merkezi hakkındaki diğer içeriklerimiz için TSM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; TSM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her TSM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

TSM kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin TSM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde TSM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.