DHY Kadroları: KKM | Görevler Ve İşleyiş Nasıldır?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Münhal kadrolar listesinde kısıtlı sayıda komuta kontrol merkezi olduğunu görebilirsiniz.

Bu yazıda; komuta kontrol merkezi kadrolarında çalışacak hekimler için “KKM’lerde görev ve işleyiş nasıldır” sorusunun detaylı yanıtı yer almaktadır.

DHY Kadroları KKM Görevler Ve İşleyiş Nasıldır

KKM Kadrosu | Görev Ve İşleyiş

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların çok küçük bir kısmının komuta kontrol merkezi adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

Tüm kontenjan listesinde en az kontenjana sahip kadro türü çoğu zaman KKM kadrolarıdır. Belirli sayıda hekimin çalıştığı, ek hekime çok da ihtiyaç duyulmadığı ve çalışan hekimlerin çok da istifa etmediği bir kadro yeridir.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan komuta kontrol merkezi kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

KKM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:

DHY ataması münhal kadroları listesinde yer alan KKM kadroları hakkında hazırlamış olduğumuz KKM | Nedir? Özellikleri Nelerdir? başlıklı yazımızı bu yazıdan önce okumanızı tavsiye ederiz.


Yazımızın bu bölümünde “KKM kadrolarında DHY hizmetini yapmak isteyen hekimlerin görev ve sorumlulukları” hakkında detaylı bilgilendirme içeriğini bulabilirsiniz.

Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan KKM’ler tabii ki olabilir. Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken komuta kontrol merkezi kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  KKM ismiyle kısalttığımız bu kadro tipi DHY kontenjan listesinde “İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi” adıyla yer almaktadır, yazımızda KKM olarak ifade edilecektir.

KKM’nin tanımı şu şekilde yapılabilir:

Komuta kontrol merkezleri her ildeki hekimli/hekimsiz ambulansların yönetiminden ve hasta sevklerinden sorumlu birimlerdir. İşleri çok büyük oranda yönetimdir, bu yönetimi ise çoğu zaman telefon ile sağlarlar.

 2.  Komuta kontrol merkezleri İl sağlık müdürlüğüne bağlı “acil sağlık hizmetleri 112 başhekimliği“ne bağlı olarak çalışırlar. KKM hekimleri ise ildeki ambulansların yönetiminden sorumlu hekimlerdir.

Komuta kontrol merkezleri her şehir için sadece il merkezlerinde yer almaktadır. Bu nedenle açılan KKM kadroları il merkezleri içindir.

Tek bir merkez olduğu için genellikle çok düşük sayıda kontenjan açılır. Her il için yıl boyunca tüm DHY atamalarında açılan kontenjan sayısı 1-2 kadardır. Bu kontenjanlar da genellikle büyük atama olan ağustosta açılır. Nadiren de olsa daha fazla kontenjan açıldığı oldu.


 3.  DHY ataması ile bu birimlere atanan hekimler pek çok görevi bir arada yürütmektedirler. Primer sağlık hizmeti veya koruyucu sağlık hizmeti verilmez, yapılan iş ambulansların hangi vakaya çıkacağını kontrol etmek ve vakaları uygun merkezlere ulaştırmaktır.

KKM hekimlerin temel görevleri olarak şunlar sayılabilir:

 • Gelen acil aramalarına gidecek ekip veya ekipleri belirlemek
 • Hangi ekiplerin o görev yerine gideceğine karar vermek
 • Giden ekibe telefon ile destek vermek
 • Hastaların hangi hastanelerde sevk edileceğini belirlemek

Hasta ile ilk elden temas yoktur, çoğu zaman yönetimsel işler yapılır. Hekimsiz hastalara gidildiğinde giden ekibe telefon ile destek verilebilmektedir, bu aşamada aslında kırmızı statüdeki hastalara sözel olarak müdahalede bulunulur.


 4.  Ülkemizin dört bir tarafındaki KKM’lerde 24 saatlik nöbet usulü çalışma planı benimsenmiştir. Tutacağınız nöbetlerin büyük bir bölümü 24 saatlik nöbetler olacaktır.

KKM’lerin büyük bölümünde 08:00’da nöbet değişimi yapılmaktadır. Gelen hekim ertesi gün aynı saatte nöbetini devrederek çıkabiliyor.

Bazı komuta kontrol merkezlerinde parçalı nöbetler de bulunmaktadır. Nöbetlerinizin bir kısmı 24 saatlik olurken bir kısmı 16 veya 8 saatlik nöbetlerden oluşabilmektedir.


 5.  Komuta merkezi hekimleri bir aylık mesai kadar çalışmak zorundadırlar, fazlası ek mesaiye girmektedir. Her ay çalışmanız gereken saat miktarı değişiklik gösterebilir, bir örnek üzerinden açıklayalım:

 • Eylül ayı 30 günden oluşuyor. 22 hafta içi günü, 8 hafta sonu günü.
 • 657 sayılı yasaya tabi hekimler olacağınız için eylül ayında 22*8 = 176 saatlik mesai yapmak zorundasınız.
 • Nöbetlerinizi 24 saatlik tutacağınızı varsayarsak 7,33 gün 24 lük nöbet tutmanız gerekir.
 • Muhtemelen 8 nöbet tutmanız gerekecek, 16 saati ek mesai olarak geçecek.
 • Eylül ayı örneğimizdeki 176 saatin üzerinde çalıştığınız her saat ek mesai olarak geçmektedir ve ayrıca hesaplanacaktır.

Ortalama olarak her ay 7-8 nöbet tutma zorunluluğunuz olacak. Hekim sayısı yeterli bir kurumda çalışacak olursanız nöbet sayınız bu kadar olacaktır.

KKM hekimlerinin bu görev yerlerini anlatırken kullandığı “24-72 şeklinde çalışıyoruz” ifadesi, 24 saatlik nöbet tutup sonrasında 72 saat çalışılmadığını ifade eder. Bu da aylık 7-8 nöbete denk gelir.


 6.  Ülkemizde birçok komuta merkezinde yeterince hekim bulunur, bu nedenle tutacağınız nöbet sayıları çok yüksek olmayabilir. Birlikte çalıştığınız meslektaşlarınızın tayin, hastalık, eğitim vs gibi durumlarının olduğu aylarda nöbet sayınız artabilir.

Üstteki maddede normalde 7-8 nöbet ile mesainizi tamamladığını belirtmiştik ancak eksik hekim olması durumunda ek nöbetler yazılabilir. Nöbet sayınız 10-12’ye çıkabilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 128 saate kadar yapılan ek mesailerin ödemesi yapılmakta, fazlası yapılmamakta. Bu nedenle hemen hiçbir kurum mesainin üzerine yazdığı nöbet sayısında 128 saati geçirmek istemez.


 7.  Ülkemizin küçük illerindeki KKM’lerde nöbete 1 hekim kalmaktadır. Nüfusu daha büyük olan illerde ilin büyüklüğüne ve hekim sayısına göre nöbete 3-4 hekim kalabilmektedir.

KKM’lerde tüm çağrıları nöbetteki hekim karşılamıyor, çoğu yerde ATT’ler çağrıları yanıtlar. Her ATT’nin önünde 2-3 adet bilgisayar ekranı, bilgisayar ile entegre sabit hatlı telefon bulunur. KKM’lerde hastaların dökümanlarının ulaştırılması için birkaç adet faks makinası bulunur. Zaman zaman bilgiler mail ile ulaştırılabilir.

Çağrılar KKM personelleri tarafından yanıtlanır. Çoğu zaman hekime danışmayı gerektirmeden ambulans yönlendirmesi yapılır. Bazı acil durumlar için hekimin yönlendirmesine ihtiyaç duyulur.

KKM hekimi olarak size danışılacak bazı vakalar şunlardır:

 • Ambulans ihtiyacı şüpheli hastalar
 • Evde bakım hastaları
 • Ambulansların aktif olarak vakada olduğu durumlar
 • Çoklu yaralanmalar (travma, silahlı yaralanma vs.) durumunda ambulans yönlendirilmesi
 • İller arası sevk edilmesi gereken hastalar

KKM hekimlerinin görev ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesini buradan okuyabilirsiniz.


 8.  KKM hekimlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Telefon başında iş yapan kişiler olarak düşünülse de çoğu zaman oldukça zorlu durumlarla karşılaşabilmektedirler.

KKM hekimlerinin görev ve sorumluluklarını sıralayacak olursak:

 • Gelen acil çağrılara gidecek ekip ya da ekiplerin kararını vermek
 • Hangi ekibin acil çağrıya gideceğine karar vermek
 • Ambulans ekipleri olay yerine varana kadar ilk yardım konusunda yönlendirme yapmak
 • Vakaya giden ambulans ekibine gerekirse tıbbi bilgi desteği sunmak
 • Çoklu yaralanmaların olduğu durumlarda hastaların hangi hastanelere sevk edileceğine karar vermek
 • Acil sevk gerektiren durumlarda ilgili hastanenin başhekim/sorumlu hekim vs. ile görüşüp bilgilendirmek
 • İl içi hastaneler arasındaki sevklerde hastayı kabul edecek yer ve doktor bulmak
 • İller arası sevklerde hastayı kabul edecek yer ve doktor bulmak
 • Nöbet boyunca tüm ildeki acil sağlık istasyonlarına amirlik etmek

Çoklu yaralanmalar ve il dışı sevkler KKM hekimini en çok zorlayan durumlardır. Bu hallerde tüm süreci yönetmek KKM hekiminin görevidir.


 9.  KKM hekimlerinin ortalama maaş tutarı 6.500 TL ile 10.000+ TL aralığındadır. Maaş + sabit döner ödemesi sabittir ve 6.500 civarında bir karşılığı vardır.

Çalışacağınız hastanelerde şu durumlardan da kazanç elde ediliyor olabilir:

 • Sözleşmeli hekim olmak
 • Performans döneri ödemesi
 • Ek mesai ödemesi
 • COVID ödemesi gibi ek ödemeler

Sözleşme ve ek mesai ile daha fazla kazanan KKM hekimleri olabilmektedir. Maaş miktarı KKM’den KKM’ye değişmektedir.


 10.  KKM hekimlerinin pandemi sürecinde yükü oldukça artmıştır. COVID hastaları sıklıkla 112’yi meşgul etmekte, sürekli olarak ambulans talep etmektedirler.

Her ilde belirli sayıda ambulans bulunuyor, hangi hastaya ambulans gideceğini hangisine gitmeyeceğine karar vermek son zamanlarda iyice zorlaşmıştır.

Çoğu zaman bu yönde kararlar vermeniz gerekebilir, hangi durumların daha öncelikli olduğu size danışılacak ve karar vermeniz istenecek.

DHY KKM Kadrosu: Son Sözler

Komuta kontrol merkezi kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem KKM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

KKM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

Komuta kontrol merkezi hakkındaki diğer içeriklerimiz için KKM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; KKM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her KKM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

Acil servis kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin KKM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde KKM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.