DHY Kadroları: İSM | Görevler Ve İşleyiş Nasıldır?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Pek çok şehrin merkez ilçelerinde ve ilçelerde İSM kadrolarının açıldığını görebilirsiniz.

Bu yazıda; ilçe sağlık müdürlüğü kadrolarında çalışacak hekimler için “İSM’lerde görev ve işleyiş nasıldır” sorusunun detaylı yanıtı yer almaktadır.

DHY Kadroları İSM Görevler Ve İşleyiş Nasıldır

İSM Kadrosu | Görev Ve İşleyiş

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların bir kısmının ilçe sağlık müdürlüğü adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan ilçe sağlık müdürlüğü kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

İSM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:

DHY ataması münhal kadroları listesinde yer alan İSM kadroları hakkında hazırlamış olduğumuz İSM | Nedir? Özellikleri Nelerdir? başlıklı yazımızı bu yazıdan önce okumanızı tavsiye ederiz.


Yazımızın bu bölümünde “İSM kadrolarında DHY hizmetini yapmak isteyen hekimlerin görev ve sorumlulukları” hakkında detaylı bilgilendirme içeriğini bulabilirsiniz.

Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan İSM’ler tabii ki olabilir. Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken ilçe sağlık müdürlüğü kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  İSM’nin tanımı şu şekilde yapılabilir:

İSM (İlçe Sağlık Müdürlüğü), bulunduğu bölgelerdeki insanların sağlığını korumak ve geliştirmek, ilçede yer alan sağlık yönetimi işlerini gerçekleştirmek ve çeşitli sağlık denetimlerini yapmak üzere kurulmuş olan birimlerdir.

İlçe sağlık müdürlüğü kadroları pek çok özelliği ile TSM kadrolarına benzemektedir, hatta hazırlamış olduğumuz dörtlü yazılar büyük oranda benzerlikler içermektedir. Yine de İSM’lerin bazı özellikler TSM’lerden farklıdır.

İSM’yi görev tanımı açısından kafanızda bir yere oturtmak isterseniz; TSM + İl Sağlık = İlçe Sağlık Müdürlüğü diyebiliriz. Tabii ki il sağlığın tüm işlerinden bahsetmiyoruz burada.


 2.  İSM’lerdeki görev tanımı çok daha geniştir. Bir taraftan TSM hekimlerine benzer görevleri varken,  diğer taraftan da çalıştıkları ilçenin sağlık yönetimi ve denetimlerinden sorumludurlar.

İSM’lerin ve dolayısıyla İSM hekimlerin bazı görevleri şunlardır:

 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak
 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmek
 • Sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek
 • Risk ve sorunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Birinci basamak olarak ifade edilen koruyucu sağlık hizmetleri vermek ve düzenlemek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve desteklemek
 • Bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak

İSM’lerin bu denli geniş görev tanımı nedeniyle iç işleyişinde birçok bölümün kurulması gerekmiş, görevler farklı birimlere dağıtılmıştır.


 3.   İlçe sağlık müdürlükleri belirli ilçelerde kurulmaktadır, bunlar:

 • Nüfusu 30.000’den fazla olan ilçe merkezlerinde
 • Büyükşehirlerin merkez ilçelerinde

Büyükşehirlerde TSM birimleri yerine her bir merkez ilçede İSM’ler kurulmuştur. İlçelerinde zaten İSM’ler bulunmaktadır.


 4.  İSM’lerde çalışan hekimler ilk elden sağlık hizmeti sunmak yerine çoğu zaman koruyucu sağlık hizmetleri sunmakla görevlidirler.

İSM hekimleri aşılama ve çeşitli bilgilendirmelerde aktif olarak görev almaktadırlar. Filyasyon çalışmaları büyük oranda İSM hekimleri yöneticiliğindeki birimler tarafından yürütülmektedir.

Filyasyon ve aşılamadaki aktiflikleri nedeniyle İSM’ler önceki yıllara göre çok daha aktif birimler haine gelmiştir. Temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve idari işlemler İSM hekimlerinin iş alanında yer alır.


 5.  İSM’lerde birçok farklı birim bulunmaktadır. Bu birimler İSM’lerde hangi işlerin yapıldığını net şekilde ifade etmektedir.

İSM çatısı altında açılabilecek bazı birimler şunlardır:

 • İdari ve mali işler
 • Kayıt ve istatistik
 • Plan ve program yapma
 • Üniversitelerle işbirliği
 • İzleme ve değerlendirme
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
 • Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
 • Üreme sağlığı hizmetleri
 • Ulusal programlar
 • Adli tıp hizmetleri
 • Acil sağlık hizmetleri
 • Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri
 • Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • Afet hizmetleri
 • Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
 • Sağlık eğitimi hizmetleri
 • Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri
 • Sosyal hizmet çalışmaları

Yeterli personeli olan İSM’lerde yukarıdaki birimlerin birçoğu açılır ve işlev görür. Yine de her İSM’de tüm bu birimler bulunmayabilir.


 6.  İSM hekimleri mesai saatleri içerisinde çalışırlar. Hafta içi günlerinde 08:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yaparak çalışırlar. Normal zamanlarda İSM’lerde hafta sonu çalışması bulunmamaktadır.

Mesai saatleri ve hafta sonu çalışma durumları atanacağınız birime göre değişiklik gösterebilir. Filyasyon nedeniyle günlerin bölüşülerek çalışılması tarzı benimsenebilir. Bazı yerlerde hafta sonu çalışma durumu oluşabilmektedir.


 7.  İSM hekimleri aşılama ve bilgilendirmelerde aktif görev almaktadırlar. Okul aşılamalarına İSM hekimi yöneticiliğindeki birimler gitmektedirler. Cezaevi, okul vb. kurumlarda bilgilendirme amacıyla sunumlar yapılabilmektedir.

İSM hekimleri bulundukları ilçenin (yeri geldiğinde ilin) joker hekimleridir. Boş kalan kadroları doldurmak için  İSM hekimleri görevlendirilebilir. Sonrasında diğer birimlerdeki hekimlere sıra gelir. (Bu durum pandemi nedeniyle değişmiş durumda, acillerden İSM’lere görevlendirme olabilmekte.)


 8.  Bir önceki maddede İSM hekimlerinin joker hekim rolünde olduklarını ifade etmiştik. İldeki boş kalan kadroları doldurmak için görevlendirilme ihtimalleri yüksektir. İlçe sağlık müdürü olan doktor dışındaki diğer tüm İSM hekimleri hemen her yere görevlendirilebilmek için adaydır.

Bir örnek  ile destekleyelim. Bulunduğunuz yerleşim yerindeki aile hekimlerinden biri istifa etti veya izne çıktı diyelim, yerine geçirilecek kimse bulunamazsa bir süreliğine İSM hekimi aile hekimi olarak görevlendirilebilir.


 9.  İSM hekimleri yönetimsel işlemlerle de uğraştığı için pandemi sürecinde iş yükleri artmış durumdadır. Beraberinde sağlık hizmetinde de bulundukları için filyasyondan da sorumlu olabilmektedirler.

İSM hekimleri denetim faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Aile hekimlerinin, eczanelerin vs. denetiminden sorumludurlar.

İSM’lerde adli nöbetleriniz olabilir. Hekim sayısına göre her ay belirli sayıda adli nöbetler tutmanız gerekebilir.

Yapmanız gereken şey; doğal ölüm olarak bildirilen yere yanınızdaki birim çalışanı ile gitmek ve ölüm belgesi düzenlemek. Adli nöbetler esnasında saatlik ücret hesaplanır ve maaşınıza yansır.


 10.  Maaş konusu İSM’ler açısından değişiklikler olabilir, bu nedenle tercih edeceğiniz İSM’den direkt bilgi almanız önemlidir.

İSM hekimlerinin ortalama maaş tutarı 6.500 TL ile 10.000+ TL aralığındadır. Maaş + sabit döner ödemesi sabittir ve 6.500 civarında bir karşılığı vardır.

Çalışacağınız hastanelerde şu durumlardan da kazanç elde ediliyor olabilir:

 • Sözleşmeli hekim olmak
 • Performans döneri ödemesi
 • Ek mesai ödemesi
 • COVID ödemesi gibi ek ödemeler
 • Adli nöbet ücreti

 11.  İSM hekimlerinin direkt olarak görevlerini ifade etmek zor. İşleyiş çoğu yerde benzerdir ancak görevler birçok kurumda farklılıklar göstermektedir.

İSM’lerin tanımını içeren bölümden ve İSM’lerdeki birimlerden yola çıkarak ilçe sağlık müdürlüğü hekimlerinin görevlerini ve çalışırken nelerle meşgul olduğunu öğrenebilirsiniz.

İSM hekimleri daha çok masa başı ve kağıt işleri olarak kabul edebileceğimiz işlerle ilgilenirler. Primer olarak hekimlik yapmazlar, zaten bu durum İSM seçiminin en önemli nedenlerinden biri olacaktır.


 12.  İSM hekimleri sağlık yönetiminden de sorumlu oldukları için ek işlerle karşılaşabilmektedirler. Her bir kadro çeşidinde olduğu gibi İSM’lerde de her an görevlendirilme potansiyeliniz vardır.

İSM’ler çoğu zaman nispeten uygun çalışma yerleridir. Her ne kadar iş tanımı geniş olsa da çoğu zaman yönetimden sorumludur, primer hekimlik yapılmaz.

İSM çalışma şartları çok farklı olabilmektedir. Gerçekten çok iyi çalışma şartları olan yerler olduğu gibi, oldukça zorlayıcı ve yorucu yerler de mevcuttur. Tercih edeceğiniz İSM’de çalışan hekimden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.

DHY İSM Kadrosu: Son Sözler

İSM kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem İSM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

İSM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

İlçe sağlık müdürlüğü hakkındaki diğer içeriklerimiz için İSM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; İSM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her İSM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

İSM kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin İSM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde İSM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.