DHY Kadroları: TSM | Görevler Ve İşleyiş Nasıldır?

Katılacağınız DHY atamasında münhal kadroların açıklanmasıyla beraber bazı kadro türlerinin olduğunu göreceksiniz. Pek çok şehirde TSM kadroları açıldığını görebilirsiniz.

Bu yazıda; toplum sağlığı merkezi kadrolarında çalışacak hekimler için “TSM’lerde görev ve işleyiş nasıldır” sorusunun detaylı yanıtı yer almaktadır.

DHY Kadroları TSM Görevler Ve İşleyiş Nasıldır

TSM Kadrosu | Görev Ve İşleyiş

Münhal kadrolar açıklandığında birbirinden farklı kadro çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Açılan kontenjanların bir kısmının toplum sağlığı merkezi adıyla açıldığını ve hekim alacağını fark edeceksiniz.

Hakkında bilinenden çok bilinmeyen olan toplum sağlığı merkezi kadroları için detaylı bilgilendirmeleri hazırladığımız içeriklerde bulabileceksiniz. Yazımız biraz uzun olacak, ayrıca üç yazıyı yazı daha içerecek.

TSM ile ilgili diğer yazılarımız şunlardır:

DHY ataması münhal kadroları listesinde yer alan TSM kadroları hakkında hazırlamış olduğumuz TSM | Nedir? Özellikleri Nelerdir? başlıklı yazımızı bu yazıdan önce okumanızı tavsiye ederiz.


Yazımızın bu bölümünde “TSM kadrolarında DHY hizmetini yapmak isteyen hekimlerin görev ve sorumlulukları” hakkında detaylı bilgilendirme içeriğini bulabilirsiniz.

Bilgi verdiğimiz bazı noktaların genelleme içerdiğini bilmelisiniz, genellemeye uymayan TSM’ler tabii ki olabilir. Bu yazıdaki temel amacımız DHY tercihinde bulunurken toplum sağlığı merkezi kadroları hakkında daha bilgili olmanızdır. Başlayalım.


 1.  TSM’nin görev ve işleyişini belirleyen “Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği“ne göre TSM’nin tanımı şu şekildedir:

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Sadece bu tanımdan yola çıkarak bile TSM’lerin görev tanımının ne kadar geniş olduğunu anlayabiliriz.


 2.  İlgili yönetmelik maddesinden yola çıkarak, TSM’lerin ve dolayısıyla TSM hekimlerinin bazı görevleri şunlardır:

 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak
 • Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmek
 • Sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek
 • Risk ve sorunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Birinci basamak olarak ifade edilen koruyucu sağlık hizmetleri vermek ve düzenlemek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek
 • İyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve desteklemek
 • Bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak

TSM’lerin bu denli geniş görev tanımı nedeniyle iç işleyişinde birçok bölümün kurulması gerekmiş, görevler farklı birimlere dağıtılmıştır.


 3.  TSM’lerde çalışan hekimler ilk elden sağlık hizmeti sunmak yerine çoğu zaman koruyucu sağlık hizmetleri sunmakla görevlidirler.

TSM hekimleri aşılama ve çeşitli bilgilendirmelerde aktif olarak görev almaktadırlar. Filyasyon çalışmaları büyük oranda TSM hekimleri yöneticiliğindeki birimler tarafından yürütülmektedir.

Filyasyon ve aşılamadaki aktiflikleri nedeniyle TSM’ler önceki yıllara göre çok daha aktif birimler haine gelmiştir.


 4.  TSM’lerde birçok farklı birim bulunmaktadır. Bu birimler TSM’lerde hangi işlerin yapıldığını net şekilde ifade etmektedir.

TSM çatısı altında açılabilecek bazı birimler şunlardır:

 • İdari ve mali işler
 • Kayıt ve istatistik
 • Plan ve program yapma
 • Üniversitelerle işbirliği
 • İzleme ve değerlendirme
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
 • Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
 • Üreme sağlığı hizmetleri
 • Ulusal programlar
 • Adli tıp hizmetleri
 • Acil sağlık hizmetleri
 • Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri
 • Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • Afet hizmetleri
 • Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
 • Sağlık eğitimi hizmetleri
 • Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri
 • Sosyal hizmet çalışmaları

Yeterli personeli olan TSM’lerde yukarıdaki birimlerin birçoğu açılır ve işlev görür. Yine de her TSM’de tüm bu birimler bulunmayabilir.


 5.  TSM hekimleri mesai saatleri içerisinde çalışırlar. Hafta içi günlerinde 08:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yaparak çalışırlar. Normal zamanlarda TSM’lerde hafta sonu çalışması bulunmamaktadır.

Mesai saatleri ve hafta sonu çalışma durumları atanacağınız birime göre değişiklik gösterebilir. Filyasyon nedeniyle günlerin bölüşülerek çalışılması tarzı benimsenebilir. Bazı yerlerde hafta sonu çalışma durumu oluşabilmektedir.


 6.  TSM hekimleri aşılama ve bilgilendirmelerde aktif görev almaktadırlar. Okul aşılamalarına TSM hekimi yöneticiliğindeki birimler gitmektedirler.

Cezaevi, okul vb. kurumlarda bilgilendirme amacıyla sunumlar yapılabilmektedir.

TSM hekimleri bulundukları ilin joker hekimleridir. Boş kalan kadroları doldurmak için büyük oranda TSM hekimleri görevlenlendirilir. Sonrasında diğer birimlerdeki hekimlere sıra gelir. (Bu durum pandemi nedeniyle değişmiş durumda, acillerden TSM’lere görevlendirme olabilmekte.)


 7.  Bir önceki maddede TSM hekimlerinin joker hekim rolünde olduklarını ifade etmiştik. İldeki boş kalan kadroları doldurmak için görevlendirilme ihtimalleri  yüksektir.

Bir örnek  ile destekleyelim. Bulunduğunuz yerleşim yerindeki aile hekimlerinden biri istifa etti veya izne çıktı diyelim, yerine geçirilecek kimse bulunamazsa bir süreliğine TSM hekimi aile hekimi olarak görevlendirilebilir.


 8.  TSM’lerde adli nöbetleriniz olabilir. Hekim sayısına göre her ay belirli sayıda adli nöbetler tutmanız gerekebilir.

Yapmanız gereken şey; doğal ölüm olarak bildirilen yere yanınızdaki birim çalışanı ile gitmek ve ölüm belgesi düzenlemek. Adli nöbetler esnasında saatlik ücret hesaplanır ve maaşınıza yansır.


 9.  Maaş konusu TSM’ler açısından değişiklikler olabilir, bu nedenle tercih edeceğiniz TSM’den direkt bilgi almanız önemlidir.

TSM hekimlerinin ortalama maaş tutarı 6.500 TL ile 10.000+ TL aralığındadır. Maaş + sabit döner ödemesi sabittir ve 6.500 civarında bir karşılığı vardır.

Çalışacağınız hastanelerde şu durumlardan da kazanç elde ediliyor olabilir:

 • Sözleşmeli hekim olmak
 • Performans döneri ödemesi
 • Ek mesai ödemesi
 • COVID ödemesi gibi ek ödemeler
 • Adli nöbet ücreti

Ek ödemelerle normal tutardan daha fazla kazanan TSM hekimleri olabilmektedir.


 10.  TSM hekimlerinin direkt olarak görevlerini ifade etmek zor. İşleyiş çoğu yerde benzerdir ancak görevler birçok kurumda farklılıklar göstermektedir.

TSM’lerin tanımını içeren bölümden ve TSM’lerdeki birimlerden yola çıkarak toplum sağlığı merkezi hekimlerinin görevlerini ve çalışırken nelerle meşgul olduğunu öğrenebilirsiniz.

TSM hekimleri daha çok masa başı ve kağıt işleri olarak kabul edebileceğimiz işlerle ilgilenirler. Primer olarak hekimlik yapmazlar, zaten bu durum TSM seçiminin en önemli nedenlerinden biri olacaktır.


 11.  TSM hekimlerinin primer olarak hasta baktıkları yerler göçmen sağlığı poliklinikleridir. Bu birimler TSM’lere bağlıdır ve muayenelere TSM’den görevlendirilen hekimler bakabilmektedir.

Hasta bakılabilecek diğer durum ise, istifa eden veya izne çıkan aile hekimlerinin yerine aile hekimliği birimlerinde çalışmak olabilir.


 12. TSM çalışma şartları çok farklı olabilmektedir. Gerçekten çok iyi çalışma şartları olan yerler olduğu gibi, oldukça zorlayıcı ve yorucu yerler de mevcuttur. Tercih edeceğiniz TSM’de çalışan hekimden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.

Her bir kadro çeşidinde olduğu gibi TSM’lerde de her an görevlendirilme potansiyeliniz vardır. Pandemiden önce ise en sık görevlendirme çıkan kadro tipi TSM’lerdi.

DHY TSM Kadrosu: Son Sözler

TSM kadroları hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. Hem TSM kadrolarını hem de diğer kadro türlerini 4 yazı içeriğinde paylaşıyor olacağız.

TSM kadroları ile ilgili içeriklerimiz şunlardır:

Toplum sağlığı merkezi hakkındaki diğer içeriklerimiz için TSM Kadroları kategorisini ziyaret etmelisiniz. Diğer kadro türleri için Kadro Türleri başlıklı ana kategoriyi ziyaret etmelisiniz.

DoktorBun ekibi olarak bu yazıdaki amacımız; TSM’lerin özellikleri konusunda sizleri bilgilendirmekti. Her TSM kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir, tercih edeceğiniz yerden bilgi almanız bu nedenle çok önemlidir.


DHY münhal listesinde bulunan her bir kadro türünü kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En iyi kadro “size en uygun” kadrodur.

Kimileri için her ay boşluk oluşturmak avantajlıyken kimileri için TUS’a hazırlanamamak büyük dezavantajdır. Bu noktada her bir değerlendirmeyi bireysel olarak yapmalısınız.

TSM kadrosunu tercih etmeden önce mutlaka tercih edeceğiniz yerin TSM hekimleri ile iletişime geçmiş olmalısınız. İşleyiş açısından mutlaka bilgi edinin.

Yazımızın içeriğinde belirttiğimiz bir durumu tekrar hatırlatalım; bu yazıdaki bilgiler genelleme içermektedir, gideceğiniz kadrolarda çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Olabildiğince açık şekilde TSM kadrolarının özelliklerini paylaşmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak için bu kadrolarda çalışan hekimlerle iletişime geçebilirsiniz veya DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.